Disputaser på Haraldsplass

Anne Gro Heyn forsvarte fredag sin avhandling «Retur til idrett etter korsbåndsoperasjon». Administrerende direktør, Kjerstin Fyllingen, er imponert over innsatsen og resultatene.

Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 09.01.2023
DisputasAnneGro.png

Anne Gro Heyn har i sin forskning samlet inn alt datamateriell på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Anne Gro Heyn Faleide arbeider som spesialfysioterapeut ved Haraldsplass Diakonale sykehus og har gjennom hele doktorgradsløpet vært ansatt på sykehuset.

–​ Jeg håper og tror at dette vil føre til en mer helhetlig vurdering og behandling av pasienter med korsbåndskade, sier hun.

Alt datamateriell er samlet inn fra sykehusets pasienter. I sin avhandling har hun undersøkt ulike «testbatteri» for å bedømme når pasienter med avrevet korsbånd er klar for å returnere til idretten.

– Jeg vil gratulerer Anne Gro med sin doktorgrad, og viktige resultater vi trenger for pasienter med korsbåndskader. Jeg var så imponert av henne, og glad for at jeg fikk være tilstede, sier Kjerstin Fyllingen.

To disputaser på samme dag

For første gang i historien har Haraldsplass Helsecampus hatt to disputaser på én og samme dag. Samme dag dispurterte Marte Bygstad-Landro ved VID noen meter unna. Hun er utdannet sykepleier med master i psykisk helsearbeid. Studien har hatt som formål å utvikle kunnskap om depresjon og hvilken betydning skamfølelse har for mennesker med diagnosen depresjon.

 ​ Jeg håper teorien vår «risking existence» kan bidra til håp og trøst for mennesker som er deprimert samt være forutseende og relevant for både pasienter og helsepersonell, forteller Marte Bygstad-Landro.

 Jeg ønsker jeg at skamfølelsen vil komme til å bli regnet med som del av det å være menneske, og da som del av det å bli syk og dermed både tas på alvor og tas opp i behandling innen psykisk helsefeltet.

Vi gratulerer Anne Gro Heyn og Marte Bygstad-Landro med vel gjennomført doktorgradsavhandling!

Disputas Marte Bygstad Landro 16.desember 2022.jpg

Marte Bygstad-Landro etter vel gjennomført disputas ved Haraldsplass helsecampus. (Foto: Geir Johannessen)