Dokumentdeling gjennom kjernejournal

Helse Vest vil i løpet av høsten lansere en løsning der behandlere utenfor sykehuset kan få innsyn i utvalgte journaldokumenter. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 09.06.2023
Sist oppdatert 21.08.2023

Helsepersonell med tjenstlig behov for innsyn i journaldokumenter, skal få dette gjennom kjernejournalen. Fastleger får tilgang basert på en «fastlegesjekk». Dermed blir journaldokumenter raskt og sikkert tilgjengelig på tvers av virksomheter. Gevinsten vil være bedre beslutningsgrunnlag for å yte sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Tjenesten viser dokumentliste og følgende journaldokumenter for de siste 12 månedene:

  • Epikriser og sammenfatninger
  • Henvisninger sendt fra sykehus
  • Utvalgte prøvesvar

Som all annen bruk av kjernejournal logges alle oppslag, og blir tilgjengelig for innbygger via Helsenorge.

Helse Vest planlegger å lansere dokumentdeling i løpet av høsten 2023. Helse Nord og Helse Sør-Øst begynner dokumentdeling gjennom kjernejournal i juni 2023.

Lenke til sak for helsepersonell NHN: Deling av journaldokumenter gjennom kjernejournal - Norsk helsenett (nhn.no)