Ernæring - En stor utfordring i helsevesenet

Mange sykdomstilstander er ofte årsak til, eller en konsekvens av, over-, feil- eller underernæring. I spesialisthelsetjenesten er forekomsten av underernæring blant pasienter høy. På Haraldsplass har vi to kliniske ernæringsfysiologer som hver dag bidrar til bedre helse blant våre pasienter – både i forebygging og behandling av sykdom.

Publisert 06.09.2023
En gruppe kvinner iført hvite skjorter
På grunn av høy prosjektaktivitet er det for øyeblikket hele fire kliniske ernæringsfysiologer på Haraldsplass for øyeblikket. Fra venstre: Seksjonsleder Hege Østgaard, Karoline Løseth Espelid, Eirin Semb Gjerde og Aslaug Drotningsvik.

– Det er mange pasienter som trenger hjelp. Dagene er hektiske, men veldig kjekke, sier klinisk ernæringsfysiolog Aslaug Drotningsvik.

I løpet av en vanlig dag bistår de postene i ernæringsbehandling av inneliggende pasienter og følger opp pasienter poliklinisk. I tillegg til pasientrettet behandling og undervisning for helsepersonell, er sykehusets kliniske ernæringsfysiologer med i forskning og andre prosjekter på sykehuset.

– Akkurat nå jobber vi med å lage et bedre poliklinisk behandlingstilbud til pasienter med diabetes. I tillegg er vi er med i planleggingen av prehabilitering av geriatriske kirurgiske pasienter og følger opp pasienter i lipødemstudien, forteller hun.

Seksjon for klinisk ernæring samarbeider med Haraldsplass sitt sykehuskjøkken. Her bidrar de med å kvalitetssikre maten alle pasienter får servert. All mat skal lages fra bunnen av og skal sikre at maten er i henhold til nasjonale krav om mattilbud ved sykehus. Både med tanke på næringsstoffer, kostformer og konsistenser. 

KEF, Aslaug med pasient 2.jpg

Sykdomsrelatert underernæring er assosiert med økt sykdom og infeksjonsforekomst, redusert livskvalitet, lengre sykehusopphold, flere reinnleggelser og høyere dødelighet. ​Klinisk ernæringsfysiolog Aslaug Drotningsvik ser at det er mange pasienter som trenger hjelp. 

Stor pasientgruppe

Siden 2014 har Haraldsplass diakonale sykehus gått fra å ha én 20 prosent stilling på klinisk ernæringsfysiologi til to faste stillinger. Akkurat nå er de hele fire kliniske ernæringsfysiologer på jobb på grunn av høy aktivitet knyttet til prosjektarbeid.

– Når vi vet hvor viktig god ernæringsbehandling er for god pasientbehandling, er det veldig kjekt å se denne positive endringen. Vi jobber tett på pasientene og samarbeider godt med leger, sykepleiere og de andre tverrfaglige behandlerne, sier seksjonsansvarlig Hege Østgaard. 

Det er en stor pasientgruppe som har behov for hjelp fra sykehusets kliniske ernæringsfysiologer. I pasientbehandling bistår de særlig med ernæringsbehandling av pasienter med – eller i risiko for – underernæring.

– Dette innebærer kartlegging av næringsbehov, beregning av næringsinntak og ordinering av tiltak som spesialkost, næringsdrikker, sondemat og intravenøs ernæring, forteller hun videre.

Ifølge undersøkelser er nærmest én av tre voksne pasienter i norske sykehus underernærte eller i risiko for å bli underernært om kort tid. Blant eldre er det så mange som 40-50 % som er i risiko for underernæring.

Klinisk ernæringsfysiolog Hege Østgaard
Konsekvensene av underernæring eller feilernæring er store, både for den enkelte pasient og samfunnet. Avdelingsleder Hege Østgaard ser derfor positivt på satsingen på god ernæringsbehandling i sykehuset.

 

–​ Helt avgjørende for gode behandlingsresultater

Konsekvensene ved underernæring eller feilernæring er store, både for den enkelte pasient og samfunnet. Underernærte pasienter ligger ifølge flere statistikken lengre på sykehus og har flere reinnleggelser.

– For mange av de pasientgruppen vi behandler er riktig ernæring helt avgjørende for gode behandlingsresultater. Å forebygge og behandle underernæring på en systematisk måte vil gi både helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet, sier fagdirektør Petter Thornam. 

Derfor har Haraldsplass diakonale sykehus de siste årene økt satsingen på ernæring. Dette har bidratt til at langt flere av våre pasienter får god ernæringsbehandling.

– Vi er stolte av det behandlingstilbudet vi har klart å bygge opp her på Haraldsplass og vi ser fram til å fortsette denne utviklingen, slik at pasientene kan få et enda bedre behandlingstilbud i fremtiden, sier seksjonsansvarlig Hege Østgaard.