Kneskjell ute av ledd påvirker livskvalitet

Fredag 15. desember disputerte Trine Hysing-Dahl for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "“Finding stability” Experienced and measured function in patients undergoing surgery for patellar instability".

Publisert 03.01.2024
Smilende kvinne foran et bygg

Trine Hysing-Dahl er utdannet fysioterapeut med master i Klinisk fysioterapi med spesialisering i ortopedisk fysioterapi fra Høgskolen på Vestlandet. Hun kom inn som stipendiat i forskningsgruppen Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) i 2020 og har vært finansiert av en strategisk tildeling fra Helse Vest «Nettverk for kneskader» som ledes fra Haraldsplass diakonale sykehus.   

Fokusområdene i avhandlingen er pasienter med ustabile kneskjell (patellainstabilitet). Tilstanden innebærer at kneskjellet (patella) lukserer en eller gjentatte ganger. I dag er det stor variasjon i hvordan man behandler denne lidelsen, særlig ved kirurgisk stabilisering av kneskjellet.

Unngår aktivitet

I doktorgraden har Hysing-Dahl oversatt og validert et diagnosespesifikt spørreskjema, Banff Patellofemoral Instabilitets Instrument (BPII) 2.0. Videre har hun undersøkt om funksjonelle tester er egnet for retur til idrett vurderinger hos pasientgruppen. I tillegg ble pasientenes egne erfaringer med å leve med et ustabilt kneskjell utforsket gjennom en kvalitativ intervjustudie.

Hysing-Dahl beskrev under disputasen en underprioritert pasientgruppe med en invalidiserende lidelse som medfører økt smerte, nedsatt bevegelse og redusert livskvalitet. Pasientene lever med stor usikkerhet i hverdagen «når vil dette skje igjen»? Mange unngår aktivitet og unngår sosiale sammenkomster i frykt for at kneskjellet skal gå ut av ledd i disse settingene.

Temaet for prøveforelesningen var "State of the art rehabilitation for patella instability", hvor Hysing-Dahl holdt en forelesning om nåværende forskning og praksis rundt rehabilitering av patellainstabilitet. Det foreligger lite forskning på feltet, men det foreligger flere behandlingsprotokoller som erfaringsmessig er nyttige for pasientgruppen som også drar nytte av persontilpasset behandlingsopplegg.

– Viktig arbeid for en pasientgruppe som i dag har lite fokus

Førsteopponent var professor Joanna Kvist fra Linköpings Universitet i Sverige, òg andreopponent Andy Metcalfe fra University of Warwick i Storbritannia. Tredje medlem av komiteen var førsteamanuensis Trude Gundersen ved Universitetet i Bergen. Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Jesper Blomquist.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Trine Hysing-Dahl med hovedveileder Eivind Inderhaug (t.h.) og biveiledere Liv Heide Magnussen og Anne Gro Faleide (t.v.).

 

Hysing-Dahls hovedveileder har vært førsteamanuensis Eivind Inderhaug. PhD Anne Gro Heyn Faleide og professsor Liv Heide Magnussen har vært biveiledere. 

Hysing-Dahl har gjort et viktig arbeid for en pasientgruppe som i dag har lite fokus og med store kunnskapshull. Vi i STAR er veldig glad for innsatsen Trine har lagt ned, og ser frem til at hun skal fortsette arbeidet i gruppen, sier Eivind Inderhaug.

Trine vil fortsette sin forskning gjennom et stipend fra Fysioterapifondet og vil også ha en forskerstilling tilknyttet STAR det kommende året. ​