Full pott til forskning

Tre overleger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har blitt tildelt doktorgradsstipend. Dette blir en styrking av det voksende forskningsmiljøet på sykehuset.

Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 22.12.2022

PhD-trio

Fagdirektør Petter Thornam (t.h) og klinikkdirektør Åse Therese Nordstrønen (t.v) er svært imponerte over innsatsen til de tre PhD-kandidatene Silje Johansen, Tom André Pedersen og Silja Hanseth

Silja Hanseth, Tom Andre Pedersen og Silje Johansen har nylig mottatt nyheten om at de blir tildelt forskningsmidler til sine doktorgradsprosjekter fra Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon i Helse Vest.

 Jeg er veldig imponert over arbeidet disse tre har lagt ned så langt, sier Petter Thornam, fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale sykehus.

Styrker forskningsmiljøet internt på sykehuset

De tre stipendiatene er alle overleger ved Haraldsplass Diakonale sykehus og har fått midler til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen hvert sitt felt. 

 For Haraldsplass som sykehus er det viktig å stimulere forskning på våre viktige kliniske fagområder. Alle tre har fått stipender innenfor områder hvor man for øyeblikket ikke har sterke forskningsmiljøer internt på sykehuset, men som man ønsker å styrke, forteller Thornam.

Silja Hanseth har fått stipend til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen kardiologi, Silje Johansen innen hematologi og Tom André Pedersen innen gastroenterologi (mer informasjon om prosjektene nederst i saken).

forskning

Silje Johansen, Tom André Pedersen og Silja Hanseth har fått midler til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen hvert sitt felt.

Kommer pasientene til gode

Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon har i 2022 tildelt midler til 57 av de totalt 245 søknadene som ble sendt inn i høst.

 Personlig er jeg jo veldig stolt over at vi får innvilget 50 % av søknadene våre. Dette vitner om seriøst arbeid over tid fra søkerne, sier Thornam.

Nå ser overlegene frem til å komme i gang med sine flerårige prosjekter.

Det blir veldig kjekt å få være med å bedre diagnostikken for hjertepasientene på denne måten. Vi skal undersøke pasienter både fra Haraldsplass og Haukeland, sier Silja Hanseth, overlege på medisinsk klinikk, og legger til:

 En stor takk til sykehuset for tilrettelegging, tiltro og støtte i søknadsperioden. De er ambisiøse på sykehusets vegne og jeg håper å kunne innfri forventingene. Jeg skal gjøre mitt beste!


Informasjon om forskningsprosjektene​​

Bedre behandling og mer presis diagnostikk av pasienter som gjennomgår akutt hjerteinfarkt uten å ha obstruktive koronararterier (MINOCA) vil være viktig for langtidsutsiktene for pasientgruppen og kunne gi mer persontilpasset medisin. MINOCA rammer i hovedsak kvinner. Hanseth sitt doktorgradsprosjekt vil være et viktig ledd i å løfte kardiologi som et forskningsfelt på sykehuset i samarbeid med sterke forskningsmiljøer i regionen og har en sterk tverrfaglig veiledergruppe bak seg med både lokale og regionale veileder samt internasjonalt samarbeid.

Komplikasjoner i forbindelse med stamcellebehandling av maligne blodsykdommer er en stor utfordring med høy fare for komplikasjoner og dødelighet. I dette doktorgradsprosjektet ønsker man å få økt forståelse av «Graft versus Host Disease» (GVHD) for å bedre diagnostikken og optimalisere behandlingen for pasientgruppen. Ved å finne biologiske profiler håper man å påvirke behandlingsutfallet og kunne gi mer persontilpasset oppfølgingen. Doktorgradsprosjektet baserer seg på et allerede innsamlet forskningsmateriale med tilhørende biobank som vil ha en unik pasientstørrelse i denne sammenhengen. Prosjektgruppen er internasjonale eksperter på feltet og har stor gjennomføringsevne.

Den store økningen i koloskopiundersøkelene helsevesenet ser nå, etter innføring av screeningprogrammet for tarmkreft, gjør dette doktorgradsprosjektet høyst relevant og vil kunne ha stor klinisk nytteverdi både for pasient og klinikere. Ved å ta i bruk AI med mål om å forbedre koloskopørens evne til å oppdage polypper på et tidlig tidspunkt, vil man kunne heve kvaliteten på undersøkelsene. Læringseffekten av å bruke AI for skopørene vil være viktig å få kartlagt. Prosjektet knytter seg opp til det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet, som vil gi et stort pasienttilfang som vil være en styrke for studien. Pedersen er en erfaren klinikker og har relevant kunnskap for gjennomføringen av doktorgradsprosjektet gjennom sin tilknytning til Endoskopiskolen og har bak seg en sterk nasjonal og internasjonal veiledergruppe.