Fulllinkludert studie på rekordtid 

Fullinkludert på rekordtid

I mars 2022 ble første vurderingspoliklinikk i den kliniske behandlingsstudien «Kirurgisk behandling av lipødem» avholdt på Haraldsplass. I desember 2023 kunne prosjektgruppen sammen med gode samarbeidspartnere og kollegaer på sykehuset feire at inklusjonsmålet for sykehuset er nådd. 

Publisert 21.12.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
– Det har vært enorm pågang for deltakelse i studien og vi er svært takknemlig for at så mange pasienter ønsker å delta. Jeg er veldig glad for at vi nå har nådd målet vårt, sier forskningsleder og plastikkirurg Hildur Skuladottir (i midten).

Siden mars 2022 har hundrevis av pasienter vært til konsultasjon på forskningspoliklinikken på Haraldsplass for å finne ut om de kan diagnostiseres med lipødem. Forskningsprosjektet sitter nå igjen med 111 pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene. Disse pasientene skal forskerne følge gjennom det femårige studieforløpet på Haraldsplass.   

– Det har vært enorm pågang for deltakelse i studien og vi er svært takknemlig for at så mange pasienter ønsker å delta. Jeg er veldig glad for at vi nå har nådd målet vårt, sier forskningsleder og plastikkirurg Hildur Skuladottir.  

Selv om målet er nådd, er det fortsatt mange pasienter som ønsker hjelp. Disse får et utredningstilbud på Haraldsplass der det gis informasjon om behandling av lipødem ved hjelp av trening, kompresjon og vektstabilitet. Dersom diagnosen stilles, vil pasienten i tillegg få tilbud om livsmestringskurs for lipødempasienter ved Lærings- og mestringssenteret.  

Fullinkludert på nasjonal basis 

Det hele startet i 2020 da Helse- og omsorgsdepartementet tildelte Helse Vest et forskningsprosjekt på behandling av lipødem. Haraldsplass diakonale sykehus tok velvillig imot prosjektet. I dag er kirurgisk behandling av lipødem er en nasjonal behandlingsstudie ledet fra Haraldsplass diakonale sykehus. Hver av helseregionene har et senter og disse følger også sine rekrutteringsplaner. Hele studien ligger an til å være fullinkludert i løpet av januar 2024.  

– Alle gode krefter har samarbeidet tett for å få studien opp og gå på rekordtid. Vi på Haraldsplass er veldige glade for at Helse Vest valgte å prioritere denne pasientgruppen i 2020 og at det kom nasjonale midler til satsingen, sier fagdirektør Petter Thornam. 

Fortsatt gjenstår det mye arbeid i prosjektet, og det er en krevende logistikk nå som pasientene skal inn i ulike forløp med tidlig og sen kirurgi samt følges opp med trenings- og kostholdsveiledning, kompresjonstøy og Lærings- og mestringskurs.  

– Vi skal fullføre studien så raskt som mulig slik at vi kan få svar på hvilket behandlingstilbud som er best egnet for pasientgruppen. Deretter kommer en vurdering om hvilket offentlig helsetilbud disse skal få. 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Lipødemgruppen og Petter Thornam (t.h.) feirer at inklusjonsmålet er nådd.

Enorm innsats fra det tverrfaglige teamet på sykehuset 

I studiepoliklinikken har pasientene truffet sykepleier, lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. I tillegg samles det inn en rekke informasjon både fra pasienten selv og fra behandlerne til studien.  

– Siden oppstart har vi samarbeidet tett på tvers av ulike fagdisipliner i sykehuset. Dette har ført til et sammensatt og godt behandlingstilbud for pasientene som er inkludert i studien, sier Hildur Skuladottir.  

Det er ytterst sjeldent at en klinisk studie som dette klarer å følge rekrutteringsmålet innen ønsket tid.  

– Innsatsen fra alle i teamet har vært enorm. Vi kjenner sterkt på behovet fra pasientene, også de som ikke inkluderes. Dette gjør at vi har hatt stort fokus på å holde tidsrammen.  

Behovet for kunnskap om lipødem er stort. Det er så langt ikke publisert andre studier på dette feltet av så stort omfang.