Generell- og plastikkirurgi deles opp i to ulike seksjoner

Fra 1. mai 2023 deler vi seksjonen som heter generell- og plastikkirurgi i to ulike seksjoner: Seksjon for brokkirurgi og seksjon for plastikkirurgi.

Publisert 25.04.2023
Et par kvinner som poserer for et bilde
Hildur Skuladottir blir seksjonsoverlege for seksjon for plastikkirurgi og Kari Erichsen blir seksjonsoverlege for seksjon for brokkirurgi. (Foto: Frida Urheim)

Høsten 2022 utvidet Haraldsplass Diakonale sykehus sitt behandlingstilbud innen postbariatri og brystreduksjoner. Når sykehuset nå deler opp seksjon for generell- og plastikkirurgi i to nye seksjoner, markerer det en utvidelse av hele det kirurgiske tilbudet.

− Vi har de siste årene bygget opp aktiviteten innenfor disse fagområdene, da behovet i samfunnet er stort. Nå som vi også har overtatt for de private kommersielle innen plastikkirurgi, er det naturlig å skille dem ut i to ulike seksjoner for å øke fokuset ytterligere innenfor begge fagfelt, sier Frank Olsen, klinikkdirektør for kirurgisk klinikk.

Seksjonen for generell- og plastikkirurgi deles opp 1. mai 2023 og hver seksjon vil bestå av tre overleger. Kari Erichsen blir seksjonsoverlege for brokkirurgi og Hildur Skuladottir blir seksjonsoverlege for plastikkirurgi. 

Størst på brokk i landet 

Tall fra norsk pasientregister de siste tre årene viser at Haraldsplass Diakonale sykehus er det sykehuset som gjennomfører flest brokkoperasjoner hvert år.

− Oppdelingen betyr at vi kan ha fullt fokus på videreutvikling av det kirurgiske tilbudet til brokkpasientene. All brokkirurgi vil nå være i hendene på spesialister i dette fagområdet, sier Kari Erichsen.

De tre overlegene på den nye seksjonen, Kari Erichsen, Lisa Hole og Solveig Mo, er representert i styret i Norsk Brokkirurgisk Forening og arbeider med opprettelse av nasjonalt og lokalt kvalitetsregister for brokkirurgi.

− Det er et privilegium å være tre gastrokirurger med interesse for brokk, og vi ser frem til å analysere data vi samler inn og bruke resultatene til å optimalisere behandlingen, sier Erichsen.

Den neste milepælen for pasienter og kirurger blir at Haraldsplass får robot, slik at sykehuset kan tilby robotassistert bukveggsrekonstruksjon.

− Pasientene følges av samme spesialist gjennom hele behandlingsforløpet og kan være trygge på at de får et kirurgisk tilbud med spisset kompetanse og moderne behandlingsmetoder.​

Seksjon for brokkirurgi.jpg

Seksjon for brokkirurgi vil bestå av de tre overlegene Solveig Mo, Kari Erichsen og Lisa Hole.  De er representert i styret i Norsk Brokkirurgisk Forening og arbeider med opprettelse av nasjonalt og lokalt kvalitetsregister for brokkirurgi​. (Foto: Frida Urheim)

Utvidelse av hele det kirurgiske tilbudet

 Den siste tiden har Haraldsplass Diakonale sykehus opplevd en stor økning i andelen pasienter som trenger plastikkirurgisk behandling.

– Etableringen av en egen seksjon for plastikkirurgi markerer en utvidelse av det kirurgiske tilbudet ved sykehuset og sikrer at pasienter som faller innunder det plastikkirurgiske fagfeltet blir ivaretatt på lik linje med andre pasienter på sykehuset, sier seksjonsoverlege Hildur Skuladottir.

Etablering av et sterkt platikkirurgisk fagmiljø på Haraldsplass vil styrke det plastikkirurgiske tilbudet i Helse Vest, også innen forskning.

– Jeg ser frem til å jobbe videre med pasientene og de fantastisk dyktige kollegaene mine Thale Riisøen og Birgitta Ivarsen. Vi er tre kolleger som utfyller hverandre og vi er veldig glade i jobben vår. Dette gjør arbeidsdagen svært givende, sier Skuladottir.

– Jeg ser også frem til et godt samarbeid med de andre seksjonene og yrkesgruppene ved sykehuset. Her på Haraldsplass er vi omgitt av dyktig personale med stor omsorg for pasientene, så vi går fremtiden i møte med stor optimisme.​

seksjon for plastikk1.jpg

Seksjon for plastikkirurgi vil bestå av de tre overlegene Thale Riisøen, Hildur Skuladottir og Birgitta Ivarsen. (Foto: Frida Urheim)