Gratulerer Dr. Lindanger

Fredag 17. juni disputerte Line Lindanger for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft”.

Publisert 27.06.2022
Sist oppdatert 11.08.2022
En kvinne som smiler med hånden i ansiktet

Line Lindanger jobber som lege i spesialisering ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus/Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt korsbåndspasienter inntil 25 år etter kirurgi, hvor hun har sett på hvor mange som returnerer til idrett, hvilket aktivitetsnivå de har, risiko for nye skader og artroseutvikling over tid. Gjennom sine artikler har hun vist at korsbåndsrekonstruksjon ikke alltid gir ønsket resultat, og at skadeforebyggende tiltak er viktig. Hun understreker også viktigheten av å hjelpe pasienter til å ta veloverveide valg når korsbåndsskaden først har oppstått.

Disputasen ble ledet av professor emeritus Leiv Hove, som sammen med en rekke tilhørere fulgte Lindanger gjennom både prøveforelesning og disputas. Temaet for prøveforelesningen var «Prevention and management of knee cartilage injuries in athletes», som raskt ble godkjent av komiteen.

Selve disputasen ble gjennomført med glans, der Lindanger trygt ledet oss gjennom sitt doktorgradsarbeid og sine tre artikler. I etterkant var det tradisjonen tro utspørring fra opponentene. 1. opponent var førsteamanuensis Magnus Forssblad fra det Karolinska Institutet i Sverige, og 2. opponent var Ph.d. Kirsten Lundgreen fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. 3. medlem av komiteen var professor Ove Furnes fra Universitetet i Bergen.

20220617_150704.jpg

Hovedveileder og førsteamanuensis Eivind Inderhaug sier dette om Lindangers disputas: "Disputasen var en flott avslutning på doktorgradsløpet til Line. Hun gjorde en veldig bra profil under disputasen, svarte godt og viste en inngående vitenskaplig og faglig forståelse. Selv om opponentene ga henne flere vanskelige utfordringer svarte hun godt og konsist på tiltale. Vi i Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) er veldig stolte over jobben hun har gjort. Vi håper også at Line fortsetter med forskning i kjølvannet av disputasen sin."

20220617_150758.jpg

Pensjonert overlege Torbjørn Strand, professor emeritus Anders Odd Mølster og professor Eirik Solheim har vært medveiledere, og ønsker alle Line lykke til videre med sitt arbeid.