Nytt for deg som skal til avtalt time

Haraldsplass tar i bruk selvbetjent ankomstregistrering for pasienter på poliklinikk

Nå registrerer du din ankomst på mobil / automat.

Publisert 17.04.2023
Skal du til poliklinikken kan du nå sjekke inn på mobil og automat. Du vil motta SMS med info om din ventesone og kart.

​Når du får tildelt time på poliklinikken, vil du få SMS som før.

Nå tar våre poliklinikker i bruk selvbetjent ankomstregistrering. Dette betyr at du vil du motta en SMS med informasjon om ankomstregistrering én time før du skal møte på poliklinikken. ​​​​

Hvordan registrere deg når du kommer til sykehuset

Når du har henvendt deg i hovedresepsjonen, kan du registrere din ankomst ved å trykke på «Jeg er ankommet» på din smarttelefon. Dersom du ikke har smarttelefon, kan du registrere din ankomst på en automat i hovedresepsjonen.

Hvordan finne frem til poliklinikken

Ved ankomstregistrering får du opp et kart som viser veien til rett ventesone. Dette kan du skrive ut på automaten. Kartet får du også opp ved å trykke på «Ventesone» på smarttelefonen. Det er også tydelig skilting til ventesonene i sykehuset.

Hvordan vet du at du er kommet til rett ventesone?

Når du registrerer deg, får du en referansekode som består av to bokstaver og to tall. Dersom du skal til flere undersøkelser samme dag, er referansekoden din den samme hele dagen. Referansekoden vil du finne igjen på skjermen på venterommet. Når status ved din referansekode endrer seg fra «VENT» til «GÅ TIL», skal du gå til det rommet som er oppgitt på skjermen. Denne informasjonen mottar du også på din smarttelefon.

Smittevern og pasientbehandling

Av smittevernhensyn vil sykehuset begrense trafikken inn i sykehuset. Dersom du er syk fraråder vi deg til å besøke pasienter på sykehuset. 
 

Telefon- og videokonsultasjoner

Sykehuset vil også fortsette å tilby telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som trenger oppfølging og kontroll, der fysiske undersøkelser ikke er nødvendig. De som har behov for behandling ved sykehuset skal få det.