Disputas på Haraldsplass

Hva påvirker adferd og psykiske symptomer ved demens?

Siden 2019 har Marie Hidle Gedde vært stipendiat ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Torsdag 16. februar forsvarte hun sin doktorgrad "Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: The impact of medication reviews in multicomponent interventions and the consequences of the Covid-19 restrictions”.

Publisert 17.02.2023
Sist oppdatert 18.02.2023
En kvinne med rødt hår
Fredag 16. februar disputerte Marie Hidle Gedde. (Foto: Studio Alma AS)

​Mer enn 100 000 personer har demens i Norge. De aller fleste med demens er hjemmeboende, men 90 % av alle sykehjemsbeboere har også demens.

– Forekomsten av demens øker med alderen. Når vi fremover forventer å se en stor økning av antall eldre, vil dette da medføre at en større andel av befolkningen får sykdommen. For å imøtekomme deres behov, er det essensielt at vi forsker på hvordan vi kan gi dem best mulig behandling, sier Marie Hidle Gedde. 

Gedde har vært stipendiat i prosjektet LIVE@Home.Path, ledet av Bettina Husebø ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på vurdering av medikamenter for atferd og psykiske symptomer hos personer med demens, både i hjemmet og på sykehjem. I tillegg har Gedde forsket på hvordan pandemien har påvirket atferd og psykiske symptomer hos hjemmeboende personer med demens.

Haraldsplass Diakonale sykehus har vært samarbeidspartner i prosjektet. Studien har hatt finansiering fra Norges Forskningsråd. 

Gedde med veiledere.jpeg

Overlege i geriatri ved Haraldsplass og biveileder Mala Naik, hovedveileder Line Iden Berge, Marie H Gedde og prosjektleder Bettina Husebø. (Foto: Frida Urheim)

Essensielle funn for fremtidens eldreomsorg

Med demenssykdom utvikler nesten alle endret adferd og psykiske symptomer som uro, depresjon og vrangforestillinger. Dette kalles adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD).

– APSD er krevende å behandle og er forbundet med raskere sykdomsutvikling og tidligere innleggelse i sykehjem. Det er behov for mer kunnskap om behandling og håndtering av APSD i ulike settinger, sier Gedde.

Gedde har brukt data fra to ulike kliniske studier for å undersøke hva som påvirker utviklingen av APSD. Prosjektet hadde oppstart i 2019, men da pandemien kom i 2020 ble det umulig å gjennomføre prosjektet som planlagt med hjemmebesøk. Studien til Gedde tok da en ny vending.

– Det er kanskje noe av det jeg er mest stolt av, at vi klarte å snu oss rundt og utnytte situasjonen. Det endte med at vi sammenliknet data fra før pandemien med nye som vi innhentet i tiden med strenge restriksjoner, forteller hun. 

Et hovedfunn var at hjemmeboende eldre med demens fikk en klar forverring i adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer som følge av restriksjonene. Spesielt økte psykotiske og depressive symptomer, viser studien.

Funnene er essensielle i planleggingen av fremtidens demensomsorg, også under epidemier og andre kriser.​


Disputas på Haraldsplass

Haraldsplass Diakonale sykehus har vært samarbeidspartner i prosjektet og bistått med rekruttering av demenspasienter. Her gratuleres Marie H. Gedde av fagdirektør Petter Thornam. (Foto: Ida Sangnes)

Imponerende engasjement  

I prosjektet har geriatrisk poliklinikk på Haraldsplass hjulpet med rekruttering av personer med demens som bor hjemme. Mala Naik, overlege i geriatri ved Haraldsplass og førsteamunensis ved UiB, har vært Geddes biveilder. 

– Det har vært veldig verdifullt og spennende for meg å veilede henne. Hennes studie er veldig nyttig for personer med demens og deres behandlere, sier Mala Naik. 

Hun og hovedveileder Line Iden Berge, som jobber klinisk som psykiater på NKS Olaviken, er imponert over Geddes engasjement og faglige nivå. Nå fortsetter Gedde i sin stilling som LIS1 ved Akerhus universitetssykehus. ​

– Vi ønsker henne hjertelig lykke til i hennes arbeid videre med demens.

Les avhandlingen i BORA​

Marie Hidle Gedde (f. 1992) er utdannet lege (UiB, 2018). Graden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Hun var stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), og er nå LIS1 ved Akershus universitetssykehus. Hovedveileder er Line Iden Berge, førsteamanuensis ved UiB og overlege i alderspsykiatri ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Medveiledere er Bettina Husebø, professor ved UiB, og Mala Naik, førsteamanuensis ved UiB og overlege i geriatri ved HDS.​