Koronavirus

Koronavirus (Covid-19)

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117. 

Haraldsplass Diakonale Sykehus følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Information about the coronavirus in english


Oversikt over innlagte pasienter med Covid-19 ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

NB! Fra og med uke 43 blir denne siden oppdatert ukentlig. Det skjer tirsdager. 

  • ​​Antall pasienter med covid-19 totalt innlagt på sykehuset: 8
  • Av disse er antall pasienter med covid-19 som får intens​ivbehandling: ​0​​​
  • Antall døde pasienter med covid-19 hittil ved HDS: 22 (16 eldre, 3 voksen).​​
  • Totalt antall innlagte pasienter med covid​​​​-19 ved Haraldsplass D​iakonale Sykehus siden begynnelsen av mars 2020: ​ 1033​​​​​​​​​

Om personvern​
Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus til å aktivt informere om de har pasient(er) innlagt som følge av Covid-19. De presiserer samtidig at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, hverken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Vi opplyser om alder innenfor disse aldersgruppene for pasienter ved dødsfall: Voksen (18-64 år), eldre (65 år+).

Vi gjør oppmerksom på at avvik i tall kan forekomme
Avvik mellom de ulike tallene kan forekomme grunnet ulikt tidspunkt for datauttrekk.​​

Sist oppdatert 02.05.2023