Kristin Bentung Lygre har disputert

14. juni disputerte Kristin Bentung Lygre på Haraldsplass diakonale sykehus med sin avhandling om standardisert og trygg kirurgi ved høyresidig tykktarmskreft. Avhandlingens tittel var "Improving surgery and prognostication in right-sided colon cancer".

Publisert 18.06.2024
En person med langt hår
Kristin Bentung Lygre er overlege i gastrokirurgi på Haraldsplass diakonale sykehus. I forskningsprosjektet har hun samarbeidet med det kirurgiske miljøet på Haukeland universitetssykehus.

Kreft i tykktarm er blant de vanligste kreftformene i Norge. Kirurgi er viktigste behandling for tykktarmskreft uten spredning, men har ikke gjennomgått samme forbedringer som behandling for endetarmskreft. 

I tillegg er bedre forståelse av svulstens biologi er nødvendig for persontilpasset behandling. Dette inspirerte Kristin Bentung Lygre og det kirurgiske miljøet på Haraldsplass og Haukeland til en studie med bruk av flytende biopsi og analyse av sirkulerende DNA fra svulsten (ctDNA).

En faktor som har bidratt til bedre overlevelse for endetarmskreft er standardisering og mer radikal kirurgi. Kristin Bentung Lygre ønsket derfor å sammenlikne komplikasjoner etter kirurgi hos pasienter som ble operert med standardisert fjerning av sentrale lymfeknuter med åpen operasjon og kikkhullsteknikk. Dette for å se om standardisering ga bedre operasjonsresultater ved høyresidig tykktarmskreft.  

En gruppe mennesker som poserer for et bildeFra venstre: Professor Frank Pfeffer (veileder), Øyvind Ulvik (leder av komitéen), Monika Carpelan-Holmstrøm (førsteamanuensis og andreopponent), Kristin Bentung Lygre, professor Arne Wibe (førsteopponent), professor Roald Flesland Havre.

DNA kan forutsi prognose

Det ble funnet svært lite alvorlige komplikasjoner hos studiepasientene, og det var ingen forskjell mellom gruppene. Man oppnådde like godt resultat for fjerning av lymfeknuter hos pasienter som ble operert med åpen operasjon og kikkhullsoperasjon.

Lengden på gjenværende karstump etter reseksjon ble målt ved hjelp av CT etter kirurgi. Gjenværende karstump var kort og lik i begge grupper. Dette ble vurdert som et mål på kvalitet.

I studien har man også undersøkt om sirkulerende tumor DNA (fragmenter av arvestoff fra svulsten som påvises i blod) kan brukes for å forutsi prognose. Pasienter som hadde sirkulerende tumor DNA etter gjennomført kirurgi, fikk tilbakefall. Studien viste derfor at det er en markør for prognose som kan bidra til mer presis utvelgelse av pasienter som skal ha tilleggsbehandling med cellegift etter operasjon.

Noen forretningsfolk som står i gangen
Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen (t.v.) og fagdirektør Petter Thornam (t.h.) gratulerte Kristin Bentung Lygre med vel gjennomført disputas og doktorgrad.

Rost for høy kvalitet

Førsteopponent gratulerte det kirurgiske miljøet ved Haraldsplass og Haukeland og roste dem for utrolig god kvalitet av behandling av pasienter med kreft i tykktarmen. Ingen pasienter fikk alvorlige komplikasjoner eller anastomosesvikt, mange lymfeknuter ble fjernet, blodtapet var svært lavt og pasientene hadde meget lav liggetid.

Lygre, Kristin Bentung; Eide, Geir Egil; Liedenbaum, Marjolein H.; Augland, Idun Magdalene; Haldorsen, Ingfrid S.; Pfeffer, Frank.
Short and equal vascular stump length after standardized laparoscopic and open surgery with central lymphadenectomy for right-sided colon cancer. British Journal of Surgery 2024 ;Volum 111.(1) s. -

Lygre, Kristin Bentung; Forthun, Rakel Brendsdal; Høysæter, Trude; Hjelle, Sigrun Margrethe; Eide, Geir Egil; Gjertsen, Bjørn Tore; Pfeffer, Frank; Hovland, Randi.
Assessment of postoperative circulating tumour DNA to predict early recurrence in patients with stage I–III right-sided colon cancer: prospective observational study. BJS Open 2024 ;Volum 8.(1) s. -

Lygre, Kristin Bentung; Eide, Geir Egil; Forsmo, Håvard Mjørud; Dicko, Aly; Storli, Kristian Eeg; Pfeffer, Frank.
Complications after open and laparoscopic right-sided colectomy with central lymphadenectomy for colon cancer: randomized controlled trial. BJS Open 2023 ;Volum 7.(4) s. -