Lavterskeltilbud til eldre i Hordaland

Haraldsplass Diakonale Sykehus ser en stor økning i antall akuttgeriatriske pasienter med alvorlige problemstillinger. Det er viktig å sette inn målrettede tiltak så tidlig som mulig for å forebygge og/eller redusere eller utsette sykdom og funksjonssvikt.

Ingrid Færøyvik
Publisert 19.07.2016
Sist oppdatert 26.09.2016

​Fra 1. mars 2016 starter vi derfor et nytt tilbud til denne pasientgruppen;
Standardisert pasientforløp over 3 dager - rask geriatrisk utredning og vurdering.

Pasienten møter et tverrfaglig team med bred kompetanse. Gjennom en tverrfaglig tilnærming tilbys pasienten en helhetlig vurdering av sykdomsbilde og funksjonsnivå. Det foreslås mulige tiltak som f.eks. endret medisinsk behandling og pleie, ernæringsprogrammer, hjelpemidler, opptreningsprogrammer etc.

Pasienten skal etter sykehusoppholdet tilbake til primærhelsetjenesten for videre behandling og oppfølging.

Formålet med tilbudet:

 • Gi et effektivt lavterskeltilbud til geriatriske pasienter som trenger en tverrfaglig geriatrisk vurdering før sykdom og funksjonssvikt fører til et lengre sykehusopphold.
 • Styrke behandlingstilbudet ved at pasientene fanges opp før ytterligere funksjonssvikt.
 • Gi et tilbud til hjemmeboende eldre med funksjonssvikt.
 • Gi et bedre fundament for videre oppfølging av pasienten i primærhelsetjenesten og bedre samhandling rundt felles pasienter.

 

Relevante problemstillinger kan være:

 • Ernæringssvikt
 • Depresjon
 • Falltendens
 • Kognitiv svikt
 • Nedsatt funksjonsevne over tid
 • Vurdering av smerter
 • Pustevansker, magesmerter

 

Pasientene søkes inn av fastlegene på vanlig måte:
Fastlegen må angi i søknaden at behovet er en 3 dagers vurderingsseng.
Pasienten vil normalt få time innen 2-3 uker.