Når minuttene teller

Flere medieoppslag om organiseringen av slagbehandlingen i Bergensregionen har ført til en bekymring blant pasienter som har Haraldsplass Diakonale Sykehus som lokalsykehus. Det er det heldigvis ingen grunn til. Haraldsplass har best generell totaloverlevelse av alle sykehus i landet, og har svært gode resultater på overlevelse for hjerneslagpasienter.

Kjerstin Fyllingen, Petter Thornam og Paal Naalsund
Publisert 19.07.2016

​Haraldsplass har et av Norges raskeste pasientforløp for hjerneslag, og vi har rask overføring av de få pasientene som skal til Haukeland Universitetssykehus for blodproppfisking.​

En mann som holder en baby
 

Når minuttene teller

Haraldsplass har i dag en effektiv behandling av slagpasienter. Hvert minutt som brukes før behandling, teller for sluttresultatet. Tiden fra pasientene kommer til Haraldsplass og trombolysebehandlingen starter er gjennomsnittlig 22 minutter, som er raskere enn ved Haukeland. Dette inkluderer mottak av pasient av erfaren lege, CT-undersøkelse og start av behandling med trombolyse. Haraldsplass er blant de beste sykehusene internasjonalt på raskt forløp, noe vi er stolte av.

For å avgjøre om pasienten er egnet til blodproppfisking gjennomfører Haraldsplass en spesial-CT-undersøkelser av samtlige pasienter. Haukeland kontaktes umiddelbart dersom undersøkelsen viser at pasienten kan blodproppfiskes. I 2015 ble 4 av 160 slagpasienter videresendt for blodproppfisking.

Hvorfor skal Bergen ha slagbehandling på to sykehus?

I medieoppslagene har det blitt stilt spørsmål ved hvorfor vi skal ha to sykehus som behandler slagpasienter i Bergen. Som et mellomstort lokalsykehus med egen slagpost siden 1996 har Haraldsplass en rekke fordeler i ivaretagelsen av pasientene. Korte linjer gir en effektiv diagnostisering og behandling, samtidig som våre spesialister utmerker seg med lang erfaring og stor breddekompetanse. Som et sykehus som utmerker seg nasjonalt på rask avklaring og behandling, finner vi det underlig at denne diskusjonen kommer opp.

I forbindelse med nye nasjonale føringer og Regjeringens arbeid med innføring av pakkeforløp for slagbehandling, vil vi selvsagt delta i dette arbeidet med fokus på at pasientene skal få den aller beste behandlingen.

Spørsmålet bør ikke være hvorvidt man skal sentralisere slagbehandlingen i Bergen, men hvordan man kan bygge videre på styrken det er at byen vår har to sykehus med et slagbehandlingstilbud i toppklasse.​


 

Kjerstin Fyllingen, adm. direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Petter Thornam, fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Paal Naalsund, seksjonsoverlege, Haraldsplass Diakonale Sykehus​

Saken stod på trykk i BT 6. februar, 2016.