Haraldsplass satser på mer digital kommunikasjon med pasienter og pårørende

Nye måter å samhandle på

Flere og flere pasienter trenger innleggelse på sykehus og oppfølging på poliklinikk. Dette gjør at det er viktigere enn noen gang å effektivisere og forbedre måten vi innhenter opplysninger på og hvordan vi komuniserer med pasienter.

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 30.01.2024
Haraldsplass tar i økt bruk CheckWare i behandlingsforløpet og forenkler kommunikasjonsflyten mellom sykehuset, pasienter og pårørende. (Foto: CheckWare)

​Haraldsplass diakonale sykehus har siden 2018 arbeidet med å øke bruken av digitale løsninger. Frem til 2022 har arbeidet i hovedsak rettet seg mot ortopediske pasienter, men nå øker sykehuset bruken av digitale skjema (CheckWare) til flere pasientgrupper. 

–  Ved hjelp av digitale skjema er det mulig å følge pasienten tettere uten at pasienten trenger å møte opp på sykehuset. Pasienten kan følges opp i hjemmet og på den måten får man utvekslet viktig informasjon og sparer både pasienten og sykehuset for tid og ressurser, forteller Petter Thornam, fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale sykehus. 

Checkware.jpg

Checkware er et webbasert system som sender ut ulike skjema, informasjonsmateriell og lignende til pasienter som de kan svare på i ro og fred hjemme, enten før de kommer til time eller som en egen konsultasjon slik at de slipper å møte sykehuset.​ (Foto: CheckWare AS) 

Færre kommunikasj​onskanaler

Anestesiavdelingen ved sykehuset har utviklet egenerklæringsskjema som alle som skal bli operert må svare på. Haraldsplass har i samarbeid med HelseNorge, leverandør og HVIKT (Helse Vest IKT) startet med å sende disse skjemaene ut via HelseNorge-plattformen. Dette fører til at pasienten har færre kommunikasjonskanaler å forholde seg til og sykehuset er tryggere på at pasienten får med seg nødvendig informasjon. 

I 2022 startet medisinsk avdeling opp med å sende ut skjema til pasienter med mage/tarm-problematikk og til pasienter ved hypokonderklinikken. Nå starter Haraldsplass med å sende ut spørreskjema til pårørende til pasienter som blir utredet for demens. 
 
–  Ved å involvere pårørende til pasienter med blant annet demens digitalt kan vi få opplysninger på forhånd, og legen kan få vite mer om pasientens fungering sett fra pårørendes ståsted før de kommer til time, sier fagdirektør Petter Thornam. 
 
Innføring av checkware janicke madsen.jpg

Jannike Madsen er en av flere Haraldsplass-ansatte som arbeider med prosjektet "Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk". Hun ser store fordeler med den nye løsningen. (Foto: Frida Urheim) ​

Innovasjonsprosjekt 

2022 fikk kirurgisk klinikk innovasjonsmidler av Helse Vest for å jobbe med videreutvikling i prosjektet “Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk”.  Dette er et helhetlig prosjekt som jobber med å optimalisere den digitale flyten i Haraldsplass sine kirurgiske pasientforløp. ​

– I prosjektet er det for eksempel utviklet skjema til alle pasienter som er operert dagkirurgisk for å høre hvordan det går etter operasjonen og om det er nødvendig med kontakt med sykehuset på grunn av for eksempel blødning eller smerter, sier Petter Thornam.
 
– Denne løsningen startet sykehuset med i august og vi erfarer at pasientene bruker løsningen i stor grad og tilbakemeldingene på brukervennlighet er positive. 

I tillegg til dette har arbeidet med å lage informasjonsvideoer på utvalgte dagkirurgiske forløp startet. 

–  Vi vet at det kan være utfordrende for pasienter å få med seg alt som blir sagt når de er på time på sykehuset, men ved å sende ut informasjonen på video kan pasienten se på videoen hjemme hos seg selv og se den så ofte det er behov for det, sier fagdirektøren. ​

Checkware er et webbasert system som sender ut ulike skjema, informasjonsmateriell og lignende til pasienter som de kan svare på i ro og fred hjemme, enten før de kommer til time eller som en egen konsultasjon slik at de slipper å møte sykehuset. Svarene kommer over i pasientens journal og blir tilgjengelig for pasientens behandler. 
Dette er et system som er i bruk i alle foretak Helse Vest og noen av løsningene bli laget i samarbeid med de andre sykehusene og fagmiljøene.