Nytt behandlingstilbud ved Haraldplass Diakonale sykehus

Fra og med oktober 2022 har Haraldsplass diakonale sykehus inngått avtale med Helse Vest om fjerning av overflødig hud etter massivt vekttap og brystreduksjoner.

Publisert 25.01.2023
Sist oppdatert 30.01.2024
Hildur Skuladottir
– Vi er veldig begeistret for å ha fått avtale på postbariatri og brystreduksjoner, sier Huldur Skuladottir, overlege ved kirurgisk avdeling.

Seksjon for generell- og plastikkirurgi har utvidet sitt behandlingstilbud med operasjoner innen postbariatri og brystreduksjoner. Sykehuset har også et nasjonalt ansvar for å drifte lipødemstudien.

– Vi er veldig begeistret for å ha fått avtale på postbariatri og brystreduksjoner. Det er en pasientgruppe som vi har god erfaring med å behandle og som vil bli godt ivaretatt hos oss, sier Hildur Skuladottir, overlege ved kirurgisk avdeling.

Stor bredde i behandlingstilbud

Haraldsplass Diakonale Sykehus tilbyr bukplastikk, lårplastikk, armplastikk, brystreduksjoner, gynekomasti, lipødemstudien og småkirurgi som hudmaligneter samt enkel håndkirurgi.

–  Vi har døgnbemannet sykehus med høy kompetanse og følger pasientene tett, forteller Skuladottir videre.

Noen inngrep gjøres dagkirurgisk, mens andre trenger innleggelse i forbindelse med kirurgi. Sykehuset har et tilstedeværende kirurgisk vaktteam som gjør at pasientene er godt ivaretatt hele døgnet. ​