STAR til ESSKA i Paris

Flere medlemmer fra Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) deltok på den 20. ESSKA-kongressen i Paris, 27. – 29. april. Kongressen er et knutepunkt for siste nytt rundt forskning og klinisk praksis om sportstraumatologi, knekirurgi og artroskopi.

Publisert 18.05.2022
Sist oppdatert 29.06.2022

Fysioterapeut og doktorgradsstipendiat Trine Hysing-Dahl bidrog med to e-postere som illustrerte hennes arbeid rundt utarbeiding av den norske versjonen av BPII 2.0, et spørreskjema som retter seg mot pasienter med patellar instabilitet. Den andre posteren omhandlet retur til idrett hos samme pasientgruppe. Dette er en del av Hysing-Dahl sitt doktorgradsarbeid.

Trine Hysing-Dahl, ESSKA


I tillegg til dette hadde overlege og ortoped Thomas Birkenes en e-poster rundt hans forskning innenfor langtidsresultater etter bruskskader i kne, med fokus på langtidsrisikoen for kneproteseoperasjon etter artroskopisk påvist fokale brusklesjoner.
Thomas Birkenes på ESSKA


Eivind Inderhaug ledet flere sesjoner ved kongressen, deriblant om de skandinaviske erfaringene med multiligamentskader i kneet og den kirurgiske utviklingen av lateral tenodese innenfor korsbåndskirurgi. Under ESSKA-ISAKOS symposiet om fremre korsbåndskirurgi presenterte han også resultater fra rekken av studier som ble gjort i samarbeid med Imperial College London. Disse studiene har bidratt til en internasjonal endring i kirurgisk tilnærming hos pasienter med korsbåndskirurgi.
Eivind Inderhaug, ESSKA