Ta bybanen til Haraldsplass Diakonale Sykehus

Den nye underjordiske holdeplassen skal betjene fastboende, ansatte, brukere og pasienter til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og ved andre helseinstitusjoner i området. Den nye linjen åpnet 21. november 2022.

Publisert 07.11.2022
Sist oppdatert 21.11.2022
Tekst

​Ta Bybanen til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Her får du mye nyttig informasjon om bybanestoppet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Vi har også lagt ved god informasjon om busstilbudet.

Med den nye bybanelinjen (linje 2) vil det ta syv minutter fra Kaigaten i sentrum til bybanestoppet ved Haraldsplass og Haukeland. 

Fra Fyllingsdalen vil det ta 9 minutter til Kronstad, og 10 minutter til Haraldsplass/Haukeland – og 18 minutter til endeholdeplassen i Kaigaten (sentrum av Bergen).

Mandag 21. november åpnet linje 2 og budsjettet for utbyggingen er på omtrent 7,5 mrd., og er en del av Miljøløftet i Bergen.

Selve holdeplassen ved Haraldsplass/Haukeland er på mange måter historisk. Det er den første underjordiske holdeplassen i Vestland fylke.​

HDSBybanestopp.jpg

Holdeplassen ligger 30 meter under bakken. Det tilsvarer et «ni-etasjes bygg» - her er det godt lys, heiser og rulletrapper.

Med 7000 daglige passasjerer blir dette den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier byggeleder Kjetil Kolle Solheim.

HDSrulletrapp.jpg

Den underjordiske holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader både sommer og vinter. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen har også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Nede på holdeplassen har benker blitt montert og “den oransje skiven" har fått en sentral plassering på plattformen. Den oransje skiven er bybanens kjennemerke, på holdeplassen inneholder den all baneinformasjon og billettautomat.  Det er også montert benker og oransje skiver ved alle inngangspartier slik at brukere kjenner igjen bybanens innganger. 

HDSStoppet.jpg

Plattformen er 12 meter bred og 48 meter lang.

Det blir to oppganger

Oppgang sør: Tar deg til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd. Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper, alternativt er det også to heiser.

Oppgang nord: Tar deg på 4 – 5 minutter i gangtunnel - til utgangen tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Årstadveien og Odontologen. Gangtunnelen er 11​0 meter lang og tar deg gradvis oppover mot Haraldsplass. Gangtunnelen (se bildet under) er godt opplyst og oversiktlig. Her er det også rulletrapper og heis.

HDSgangtunnel.jpg
Oppgangene er godt merket med Haraldsplass og Haukeland.

Anleggsgartner har bygget natursteinmur, kantstein langs vei, brostein og granitt. Dette er et gammelt håndverk som skaper varige overflater og trivelige uterom. Grøntavdelingen til anleggsgartneren har hatt ansvar for beplantning av trær, busker, blomster og planter.

HDSgrønt.jpg

Endringer i det trafikale bildet 

Det blir også endringer i det trafikale bildet i området rundt Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nåværende innkjørsel til HDS (bildet under) vil etter en periode bli stengt for vanlig trafikk. Her blir det bom - og denne innkjørselen skal være forbeholdt utrykningskjøretøy.

HDSBom.jpg

Besøkende, som kommer med bil – kjører inn ved Ulriksdal Helsepark - og følger skilting mot HDS (se bildet under - bildet er tatt i retning sør). Kjør inn ved rundkjøring, vis-á-vis Rema 1000. Når man kommer inn til sykehuset vil man finne parkeringsanlegget til Haraldsplass. Du kan gå tørrskodd inn til selve sykehuset.

HDSNy vei.jpg

Gangfelt i Årstadveien (se bildet under) blir også fjernet. Bussholdeplassen på nordsiden av Rema 1000 blir også tatt bort. Tar du buss til Haraldsplass Diakonale Sykehus bruker du holdeplass ved Odontologen i Årstadveien eller ved holdeplassen ved inngangen til det nye Bybanestoppet.

Her kan du få nyttig informasjon om busstilbudet til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og andre helseinstitusjoner i området:

Endringer for kollektivreisende i Bergen fra 21. november - Skyss.

HDSgangfelt.jpg

På bybaneholdeplassen, ved Haraldsplass og Haukeland Universitetssykehus, har kunstneren Inger Johanne Rasmussen laget kunstverket «Melkeveien» (se bildet under). Det er et integrert verk av betongheller laget på Tunge Ting AS på Voss i samarbeid med kunstneren. 

HDSkunstvoss.jpg

Ellers langs traseen er det en statue i bronse ved Fyllingsdalen terminal, takplate i bybanevognene og en fotoutstilling laget av Vegar Moen og Beret Aksnes, lydspor som spilles av ved hver ny holdeplass laget av komponist Craig Farr. Du kan lese mer om bybanekunsten på Haukeland sjukehus holdeplass her:

https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2021/mangefarga-stjernehimmel-under-bakken-pa-haukeland/