En gruppe mennesker i grønne skjorter

Årsrapport 2023

Frivilligheten

Et møte med sykehuset kan for mange være nytt og ukjent. Vi ønsker at mennesker så langt som mulig skal få en positiv opplevelse når de kommer til Haraldsplass diakonale sykehus. Undersøkelser og behandling, men også møtet med andre fagpersoner er utrykk for det vi kaller «Kompetanse med hjertevarme». De frivillige er en viktig del av sykehusets kjerneverdier (medmenneskelig, respektfull, samhandlende og kompetent). Gjennom de frivillige møter pasientene positive medmennesker som gjør en forskjell for dem og for sykehuset.

«Kompetanse med Hjertevarme er veldig betegnende for våre frivillige. De er positive, ydmyke og gir av hele seg. Det at de bruker av sin tid for at våre pasienter og pårørende skal få det så bra som mulig, setter jeg utrolig stor pris på. De er med på å gi sykehuset et løft»
Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen

Lang tradisjon

Frivilligheten ved Haraldsplass diakonale sykehus har langt tradisjon. Oppstarten var i 1993, den gang på Sunniva senter. I dag har vi rundt 75 frivillige som ukentlig er til stede over hele sykehuset og gir verdifull støtte til pasienter og sykehuset.

De frivillige er på sykehuset på dagtid alle hverdager. De hjelper pasienter med å finne frem til blant annet poliklinikker og blodprøvetaking. De hjelper også pasienter med å sjekke inn på mobil eller skjerm. De kan følge til apotek, kiosk eller en luftetur ut, og de bistår rundt frokost og lunsj på sengepostene. Boktrallen tilbyr utlån av bøker, lydbøker og magasiner på sine runder på sengepostene, og to dager i uken er det musikkstund med pianospilling i fellesstuen. Mest av alt er de frivillige medmennesker med ekstra tid som skaper gode øyeblikk.

Hvem er de frivillige?

De fleste er pensjonister, men også yngre krefter gjør en solid innsats. Det er stor stabilitet i avdelingen hvor mange har vært frivillige over mange år, og den som har vært her lengst har vært her i 16 år. De frivillige har stor variasjon i erfaring og bakgrunn; mange kommer fra næringslivet, bank, skoleverket, noen fra helse, eller har helt annen bakgrunn. Fellesnevneren er at de har hatt stillinger med mye kontakt med andre, og at de har ekstra tid og krefter og ønsker å bidra og gjøre en forskjell for pasientene og for sykehuset.

De frivillige gir mye. Hva får de tilbake?

Arbeidet som frivillig er ulønnet, men frivillige forteller at de får mye mer tilbake enn de gir. Dette er noe av det de frivillige sier om det beste ved å være frivillig:

«Møte med pasientene, å gjøre en forskjell»
«Vi blir satt pris på og sett»
«Ha noe å gå til som pensjonist, og bli verdsatt for det»                                              
«Meningsfylt arbeid»
«Det sosiale fellesskapet, stolt av å være en del av gjengen»
«Vi får mer tilbake enn vi gir»

Gjennom frivilligheten blir man en del av fellesskapet sammen med andre frivillige på sykehuset. Man gjør en viktig forskjell og får mye positiv tilbakemelding fra pasienter og ansatte. Utgifter til reise dekkes, og det gis gratis parkeringsavtale i sykehusets parkeringskjeller for dem som kjører. Det er daglig lunsjtreff, og gjennom året gjennomføres mange kurs og sosiale aktiviteter sammen. I 2023 har det vært holdt flere allmøter med lett servering for de frivillige, det har vært sommeravslutning med omvisning og mat og drikke på Arboretet, det har vært holdt julelunsj med 60 frivillige til bords, og de frivillige har vært invitert på teater, konserter og ulike arrangementer. Det faglige tilbudet til de frivillige har blant annet bestått av kurs i kommunikasjon, kurs i taushetsplikten, kurs i ernæring, kurs i hygiene og smittevern, kurs om demens og koordinerende enhet, kurs i hjerte-lungeredning med hjertestarter og brannslukkekurs.

Sist oppdatert 14.03.2024