En mann iført hvit frakk og briller

Årsrapport 2023

Sykehusets kvalitet

– Sykehuset har også i 2023 svært gode målinger innen de ulike kvalitetsregistrene som måler kvaliteten i pasientbehandlingen på Haraldsplass. På tross av at vi i år har hatt den høyeste aktiviteten noensinne, har vi klart å opprettholde god kvalitet og fornøyde pasienter på sykehuset, sier Petter Thornam, fagdirektør på Haraldsplass diakonale sykehus.

Haraldsplass diakonale sykehus holder fortløpende oversikt over de nasjonale kvalitetsregistrene sykehuset rapporterer til. Sykehuset har i hovedsak gode resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene, og der vi ikke oppnår de nasjonale målene følger vi opp de ulike fagmiljøene for å se om det er mulig å forbedre seg.  ​

I 2023 har det vært økende ventetid og flere fristbrudd for poliklinisk time innen flere fagfelt. Dette på tross av en økning i antall behandlede pasienter i 2023. Økningen i ventetid skyldes først og fremst en kraftig økning i henvisninger, og at sykehuset har nådd et kapasitetstak innen noen kirurgiske fagområder som plastikkirurgi. Sykehuset jobber med å øke kapasiteten for å ta imot flere pasienter. ​

De siste årene har Haraldsplass brukt simulering som læringsarena samt som et viktig verktøy for vedlikehold av kompetanse. Simulering gjennomføres på begge de kliniske klinikkene ukentlig, og det har spesielt vært fokus på å øve på akutt forverret tilstand og systemer for strukturert kommunikasjon.  

Diagram, tekst

 

Sist oppdatert 08.03.2024