Hjelpepodden - en podcast om ordninger for pasienter og pårørende

Hjelpepodden

Hjelpepodden er en podcast om ordninger for pasienter og pårørende. Podcasten er produsert av Haraldsplass Diakonale sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole.

EPISODER:

I denne episoden forklarer Line og Anita hvem som har rett på pleiepenger, hvordan det søkes om pleiepenger og forteller om lover og regler ved forskjellige scenarier rundt behovet for pleiepenger. Målet er å forsøke å forklare dette med et folkelig og forståelig språk. Du finner første episoden her.

Hjelpepodden er en podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. I studio var sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos. Produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole.

Line og Anita forklarer hva en sosionom kan hjelpe deg med, og gir en rekke praktiske eksempler på tilfeller der du kan få hjelp av en sosionom. 

Hjelpepodden er en podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. I studio var sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos. Produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole. Du finner andre episode her.

Hva er fremtidsfullmakt, hvem kan sette opp en avtale om fremtidsfullmakt og hvem kan være involvert i en slik fremtidsfullmakt?

Sosionomene Line og Anita guider gjennom alt det praktiske av lover og regler rundt fremtidsfullmakter, og vi anbefaler også å høre denne podcasten i sammenheng med Episode#4 om verge og vergemål.
Hjelpepodden er en podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. I studio var sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos. Produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole. Du finner tredje episode her.

Hjelpepodden tar opp spørsmål rundt verge og vergemål. Line og Anita gir en innføring i det praktiske og det tekniske rundt det å oppnevne en verge eller få oppnevnt en verge. Hvem kan bli verge, og hva GJØR en verge?
Alt dette får du svar på i Hjelpepodden. Vi anbefaler også at du hører denne i sammenheng med Episode#3, om fremtidsfullmakt.

Hjelpepodden er en podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. I studio var sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos. Produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole. Du finner fjerde episode her.

Sykdom i familien. Hva med barna? Sosionomene Line og Anita tar opp det vanskelige temaet "hva sier vi til barna" når noen i familien blir alvorlig syke. Hjelpepodden er en podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. I studio var sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos. Produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole. Du finner femte episode her.

Hvilke rettigheter har du som student hvis du blir syk eller gravid? Sosionomene Line og Anita tar opp dette temaet i denne utgaven av Hjelpepodden. Hjelpepodden er en podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus produsert i samarbeid med VID Vitenskapelige Høyskole. Du finner sjette episode her. 

Sist oppdatert 04.09.2023