HELSENORGE

Kontakt

Telefon

Telefonnummer sentralbord: 55 97​ 85 00​

Hovedresepsjonen er åpen mellom 06:30 og 21:00 på hverdager, og mellom 07:00 og 21:00 på lørdag og s​øndag.

For spørsmål om inneliggende pasienter, må henvendelser gå direkte til den enkelte avdeling. Dersom man ønsker å levere noe til inneliggende pasienter, må det være levert i hovedresepsjonen innen klokken 20:00 slik at vi kan få det levert til pasient samme kveld. 

Logg inn for å endre time

E-postmottak
E-post er ikke en sikker måte for kommunikasjon av fortrolig informasjon. Send derfor ikke e-post med sensitive personopplysninger.
 
E-post som inneholder sensitive personopplysninger (som informasjon om sykdom, diagnose og  personnummer), personlige spørsmål av medisinsk art eller andre opplysninger som er taushetsbelagt vil som en hovedregel ikke bli besvart.
 
Andre henvendelser besvares fortløpende.
 
Sykehusets e-postmottak: hds@haraldsplass.no 

 
Husk når du sender e-post!
 
Oppgi ditt fulle navn og postadresse, slik at vi eventuelt har mulighet til å svare per brev i de tilfellene vi ikke kan besvare henvendelsen per e-post.
Oppgi telefonnummeret ditt, slik at vi raskt kan ta kontakt med deg ved behov for ytterligere opplysninger.
Oppgi hvilken klinikk og seksjon (behandlingssted) henvendelsen din gjelder, eventuelt også hvilken person eller hvilket helsepersonell du har hatt kontakt med, slik at vi vet hvem som er rett mottaker.
 

Bruk Helsenorge-appen (se lenke øverst) evt logg deg inn på helsenorge.no. 

​Besøksadresse

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Postadresse

​Postboks 6165

5892 Bergen


 

     
Fant du det du lette etter?