Helsenorge

Media

Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å ha et åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig. 

Når det gjelder opplysninger om våre pasienter og pårørende, ber vi om forståelse for at sykehuset først og fremst må ivareta dem og deres personvern.

Ta kontakt hvis det er saker du ønsker å få svar på fra vårt sykehus.

Kontaktperson for media

Kontaktperson for media: kommunikasjonssjef

Nøkkeltall

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland, og vi er blant de fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Sykehuset har utstrakt dag- og poliklinisk virksomhet innenfor våre utvalgte fagområder. 

12 643 døgnopphold
2 228 dagopphold
9 318  ØH-innleggelser
1 467 000 laboratoriumanalyser
26 269 polikliniske konsultasjoner
4 825 operasjoner kirurgisk klinikk
896 ansatte og 698 årsverk
840 MNOK i omsetning

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i vår

 årsrapport.

Fotografering på sykehusområdet

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonssjef eller direkte til avdelingsledelsen. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

Bilder

Ta kontakt med kommunikasjonssjef for oversendelse av bilder.

Logo og profil

Logo i p​ng-format.

Se sykehusets profilmanual (PDF, 3,1 Mb).​

Fant du det du lette etter?