Parkeringsanlegg på Haraldsplass

Parkering

Parkeringsanlegget har en kapasitet på 347 plasser i et moderne og praktisk anlegg der alle skal være sikret plass når de trenger det. Maks høyde i parkeringsanlegget er 2,10 m.

En mann som står foran en rød dør
Fra parkeringsanlegget kan du nå ta heis til den nye hovedresepsjonen i U2.

Fra parkeringsanlegget er det tunell som går direkte til etasjen hvor hovedresepsjonen er (U2)

For pasienter med bevegelsesutfordringer finnes det et fåtall plasser tilgjengelig i sykehusets bakgård. Timeavtale og parkeringsbillett må legges i bilens vindu.

Har du tillatelse for parkering på handikap plasser, følg skilting for «HC-parkering» på området.

Merk at det fra slutten av februar 2023 er nytt kjøremønster til og fra parkeringsanlegg og Haraldsplass diakonale sykehus (informasjon med kart).​

Kart
Innkjøring og utkjøring til Haraldsplass parkering.

Av- og påstigning

Kjør veien langs Møllendalselven opp til ny hovedinngang der det er av- og påstigning.

Allmenn parkering

Sving inn i P-anlegget, avkjørsel til høyre før nytt sykehusbygg. 
All parkering skal foregå i parkeringshallen, både ansatte, pasienter og besøkende.

Handikapparkering

Handikapparkeringsplassene er godt skiltet og er tilrettelagt utendørs og i P-hall, nær innganger til sykehuset. Følg skilt til plassene. Husk handikap parkeringsbevis i vinduet. Handikap parkering er gratis.

El-biler (ladbare kjøretøy)

Plassene er godt skiltet i første P-hallen du kommer til. 10 Amp kontakt er tilgjengelig. Det er totalt 35 plasser for ladbare kjøretøy i P-hallen. Ansatte, pasienter og pårørende kan benytte disse plassene.

Dersom du ikke trenger å lade bilen kan du parkere hvor som helst ellers i anlegget. Vi gjør oppmerksom på at det er innført gebyr (bot) for de som står på el-bil plasser i Haraldsplass parkeringsanlegg uten tilplugget ladekabel. Dette gjør vi for at vi skal sikre at flest mulig av de som trenger å lade faktisk får en mulighet til å få ladet el-bilen sin. Takk for at du tar hensyn til andre el-biler som trenger lading.

MC-parkering

Det er merket MC-parkering like innenfor innkjørsel til parkeringshuse. Såfremt MC blir parkert på skiltet mc-parkering, skal det ikke belastes i Sesam sesam. Det hender at kamera leser feil. I så tilfelle skal dette krediteres gjennom Sesam sesam. 

Reserverte plasser utendørs

Det vil være noen reserverte plasser utendørs for ambulanse, taxi, HC, tjenestebiler og ansatte med eget kort. Ulovlig parkering på medfører kontrollavgift på 650 kr og fare for borttauing for bileiers regning.

Betaling i P-anlegg

Sesam Sesam benyttes som parkeringssystem i Haraldsplass sitt parkeringsanlegg. Med denne løsningen kan du kjøre inn og ut av parkeringsanlegget uten å måtte trekke billett.

Sesam Sesam er lett å bruke, uansett hvordan du velger å betale. Appen krever kun engangsregistrering, deretter skjer resten helt automatisk uten at du trenger å tenke på det. Dersom du foretrekker å betale selv etter hver parkering, kan du gjøre det på en betalingsautomat ved å taste inn ditt bilnummer, eller på nettsiden når du kommer hjem. Du kan også få tilsendt faktura i posten, men vær oppmerksom på at det da vil påløpe ekstra kostnader.

Sesam Sesam-appen finner du på Google Play og i App Store. Registreringen skjer direkte i appen. Du kan også registrere deg på nettsiden​ og deg av samme, enkle parkeringen.​

Du kan betale med bankkort og kontant ved automat i parkeringshall 1A ved trappen, eller dra bankkort ved inn og utkjøring. Priser står oppslått ved parkeringsautomat. ​

Ansatte som har kjøpt parkeringsavtale til parkeringsanlegg skal parkere på oppmerkede felt i parkeringsanlegget. Gyldig parkeringsavtale aktiveres i Sesam Sesam ved nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring.

Inn og ut av P-anlegget på nattestid

Porter og dører holdes lukket kl 2300 - 0600. Om natten åpner kjøreporten automatisk når du kjører bilen inn mot porten (både innen- og utenfra). Dør for gående åpnes ved trykk på knappen ved innside dør. Kommer du fra utsiden og skal hente bilen, taster du inn nummeret som står på parkeringsbilletten (6 siffer) eller de 4 siste sifrene på bankkortet du brukte på vei inn. Dersom dette ikke fungerer, trykk på knappen for kontakt med betjening, så får du hjelp døgnet rundt!

Pasientrettigheter/reiserefusjon

Noen pasienter har rett på å få dekket bruk av bil for å komme seg til behandling. Informasjon om refusjon av reiseutgifter får du på: pasientreiser.no eller ring 05515.

Priser parkering fra 1. j​anuar 2024

  • Kl 08:00 - 17:00 kr 16 per påbegynte 20. minutt - maks kr 200 per døgn
  • Kl 17:00 - 21:00 kr 16 per påbe​​gynte 30. minutt
  • Kl 21:00 - 08:00 kr 11 per påbegynte time, maks kr 50 per natt

Betalingskort og kontanter kan brukes i betalingsautomat. Betalingskort kan benyttes i bom ved innkjøring/utkjøring.

  • Maks per døgn kr 200
  • Kontrollgebyr kr 650

Langtidspasienter og parkering

Ved innleggelser i 7 dager eller mer kan pasient/pårørende kjøpe ukes P-kort til kr 400 per uke. Avdelingen der pasient er innlagt, må gi attestasjon på eget skjema.

Priser for lading i fjellhall fra 1. januar 2024

  • Alle dager 00 - 24 kr 8 per time (belastes per minutt)

Ladeavgift beregnes så lenge bilen står parkert på en ladingsplass. ​

 Sist oppdatert 26.06.2024