Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi står ovenfor store felles globale​ utfordringer i årene fremover. Våre grunnverdier forplikter oss til å bidra til viktige samfunnsendringer, og vi vil være en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Vi ønsker å arbeide strukturert og aktivt med FN`s bærekraftsmål enten det handler​ om å bidra til god folkehelse og å forebygge re-innleggelser, ​om å få ned våre klimagassutslipp, gi helsehjelp til papirløse flyktninger eller bidra til bedre helse i utviklingsland.  ​Haraldsplass har også et viktig samfunnsansvar for den akuttmedisinske beredskapen ved større hendelser, og samarbeider tett med Helse Bergen for å ivareta innbyggernes behov for spesialisthelsetjenester.

Mål: HDS har bærekraftig drift og er bevisst vårt samfunnsansvar

Hvordan:

  • FNs bærekraftsmål ligger til grunn for vår sykehusdrift
  • Miljøavtrykket til sykehuset skal reduseres betydelig
  • Vi har akuttmedisinsk beredskap ved større hendelser gjennom beredskapsplaner med Helse Bergen
  • Vi tar et større samfunnsansvar for sårbare grupper​​​

Utviklingsplan 2022-2035

I utviklingsplanen ser vi på hvordan vi skal løse fremtidens behov for spesialisthelsetjenester frem mot 2035.
Les vår utviklingsplan her
Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger sentralt til ved Årstadveien. Grafisk bilde.
Sist oppdatert 30.03.2022