Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi står ovenfor store felles globale​ utfordringer i årene fremover. Våre grunnverdier forplikter oss til å bidra til viktige samfunnsendringer, og vi vil være en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Vi ønsker å arbeide strukturert og aktivt med FN`s bærekraftsmål enten det handler​ om å bidra til god folkehelse og å forebygge re-innleggelser, ​om å få ned våre klimagassutslipp, gi helsehjelp til papirløse flyktninger eller bidra til bedre helse i utviklingsland.  ​Haraldsplass har også et viktig samfunnsansvar for den akuttmedisinske beredskapen ved større hendelser, og samarbeider tett med Helse Bergen for å ivareta innbyggernes behov for spesialisthelsetjenester.

Mål: HDS har bærekraftig drift og er bevisst vårt samfunnsansvar

Hvordan:

  • FNs bærekraftsmål ligger til grunn for vår sykehusdrift
  • Miljøavtrykket til sykehuset skal reduseres betydelig
  • Vi har akuttmedisinsk beredskap ved større hendelser gjennom beredskapsplaner med Helse Bergen
  • Vi tar et større samfunnsansvar for sårbare grupper​​​

Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024