En collage av mennesker

Det tverrfaglige sykehuset

Pasienter og deres pårørende er forskjellige, og trenger individuell behandling og oppfølging av ulike yrkesgrupper. To personer med samme diagnose kan ha helt forskjellig behov for oppfølging.  På et mellomstort akuttsykehus som Haraldsplass er det vesentlig at alle medarbeidere bidrar og tar ansvar for å understøtte behandlingen. Vi skal samarbeide tett på tvers av yrkesgrupper og profesjoner. Alle medarbeidere er like viktig for at pasienttilbudet i sin helhet skal fungere.​​

Hva:

  • Oppdager vi at pasienten har flere diagnoser enn først antatt, møter vi pasienten med sykehusets helheltlige tilbud. Det som ikke skal løses på Haraldsplass, legger vi videre plan for. 
  • Sykehuset har kompetente støtte- og stabstjenester til å understøtte sykehusets behandlingstilbud
  • Alvorlig syke pasienter blir behandlet på intensivavdelingen etter beste praksis
  • Habilitering og rehabilitering bør inkluderes fra tidlig fase i behandlingen, og være​ og være preget av et helhetlig syn på pasientens utfordringer og mål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

  • Sunniva palliativt team gir et tverrfaglig tilbud til pasienter med behov for lindrende behandling i alle sykehuset avdelinger, tilbyr polikliniske konsultasjoner og samarbeid med kommunehelsetjenesten utenfor sykehuset. ​

  • Pasienter får ivaretatt sine fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov​
  • Pasienter med utfordringer innen rus og psykiatri blir ​godt ivaretatt, og vi tar ansvar for å sikre videre oppfølging av pasientens helse​​Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024