På Haraldsplass har både helsepersonell og støttetjenester tilgang til oppdatert og viktig informasjon der den behøves.

Digitalisering og teknologi

​Haraldsplass har de siste årene tatt i bruk løsninger for å følge opp og kommunisere bedre med pasientene, og for at mest mulig av tiden skal brukes sammen med pasienten. Ny teknologi muliggjør tettere oppfølging mellom konsultasjoner, og mer målrettet pasientbehandling både fysisk på sykehuset og eksempelvis i hjemmet eller sammen med fastlege. Samtidig må vi sikre like gode løsninger for de pasientene som ikke mestrer den digitale hverdagen i like stor grad.

Mål: Tettere oppfølging av pasienten ved hjelp av digitale verktøy

Hvordan:

  • Tilby avstandsoppfølging til egnede pasienter som mestrer teknologi
  • Bruke digitale verktøy for å dekke pasienten og pårørendes informasjonsbehov
  • Det pasienten selv kan gjøre digitalt skal pasienten settes i stand til å gjøre selv
 
En stor pasientsikkerhetsrisiko er ulike kliniske system som i liten grad kommuniserer med hverandre. Dette skaper frustrasjon hos medarbeidere og øker risikoen for at det skjer feil mellom systemer og i overgangene mellom behandlingsnivå. Det er derfor nødvendig med en klinisk arbeidsflate slik at vi unngår dobbeltdokumentasjon og feil. Pilotering av pasientens legemiddelliste på Haraldsplass som er avgjørende for at ulike behandlere skal få samme informasjon, er et eksempel på nødvendig utvikling. ​​
 

Mål: Vi har brukervennlige løsninger og medarbeidere med høy digital kompetanse

Hvordan:

  • Arbeide for én felles klinisk arbeidsflate med sanntidsinformasjon og standardiserte arbeidsprosesser som er tilpasset arbeidshverdagen
  • Vi har løsninger som sikrer at nødvendig informasjon er tilgjengelig for medarbeiderne uavhengig av sted og digital flate
  • Vi håndterer informasjon i tråd med personvern og informasjonssikkerhet
  • Manuelle repeterende prosesser er erstattet av teknologi og integrasjoner der det er mulig​, og beslutningstøtte i er en integrert del av den kliniske hverdagen​Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024