Rettigheter

 • Barn og unge i familien

  Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din famili...

 • Brukermedvirkning

  Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) ønsker å involvere brukerne og gi dem mulighet til å delta i utformingen av tilbudet. Dialog og samhandling med representanter for brukerne er særdeles viktig for utvikling av tjenestene.

 • Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.

 • Ekspertpanelet

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Fritt sykehusvalg

  Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Hva er kliniske studier

  Målet med kliniske studier er å gå økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

 • Informasjon om behandling av personopplysninger på Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger, herunder helseopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Helseopplysninger er...

 • Klage

  Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

 • Pasientjournal

  All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal og du har rett til innsyn i egen journal.

 • Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

 • Rettigheter ved fristbrudd

  Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Rettigheter ved opplæring

  Du som pasient eller pårørende har også rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en kliniske studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.

Fant du det du lette etter?