Din tilbakemelding er viktig

Vi ønsker å kontinuerlig forbedre våre tjenester ved Haraldsplass diakonale sykehus, og din erfaring som pasient er avgjørende for oss. Derfor inviterer vi deg via SMS til å dele dine synspunkter gjennom noen spørsmål. Dette gir deg muligheten til å anonymt peke på hva som fungerer bra, samt hva vi kan forbedre. Din tilbakemelding er svært verdifull for oss.

Når får du SMS?

Etter en timeavtale eller et opphold på Haraldsplass, vil de fleste som er 18 år eller eldre få en SMS med en lenke til denne pasienterfaringsundersøkelsen. Meldingen har "Haraldsplass" som avsender.

Du vil maksimalt få én SMS i måneden, uavhengig av hvor mange ganger du har vært på sykehuset. Det tar omtrent 3 minutter å svare, og det er mulig å legge til en kommentar. Det er helt frivillig å delta.

Du svarer anonymt

Når du svarer på spørsmålene er du anonym og ditt personvern er ivaretatt. Du kan ikke identifiseres av helsepersonell eller andre ansatte på sykehuset. Kommentarfeltet kan benyttes til generelle tilbakemeldinger. I kommentarfeltet må du ikke skrive navn, fødselsnummer, telefonnummer eller andre ting som kan identifisere deg eller andre. Ikke skriv detaljerte opplysninger om deg selv.

Hvorfor spør vi deg?

På Haraldsplass arbeider vi kontinuerlig med forbedring av våre tjenester. Derfor ønsker vi tilbakemelding fra så mange som mulig etter opphold på poliklinikk og sengepost. Svarene samles løpende i en rapport som avdelingene kan analysere. Rapporten er en rettesnor i forbedringsarbeidet på alle nivåer i sykehuset. 

Du velger selv

SMS sendes til personer som har mobiltelefonnummer registrert i journalsystemet til Haraldsplass diakonale sykehus. Svarene dine vil være anonyme. Dersom du ikke ønsker å motta flere tekstmeldinger med invitasjon til erfaringsundersøkelser, kan du melde deg av når du får den første.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med kommunikasjonssjef Frida Urheim

Sist oppdatert 22.02.2024