HELSENORGE

Klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på. Det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på. ​

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Klagen må sendes skriftlig som ​brev til sykehuset. Du kan ikke sende klager over e-epost. Dette på grunn av regelverket GDPR (personvern og behandling av personvernopplysninger)​.

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Pasient- og bruke​rombudet i Hordaland​

Ønsker du hjelp til å skrive klage, eller få råd og veiledning om hvordan du bør gå videre kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De svarer også på generelle spørsmål om helsetjenester, og kan møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg.

Les mer om pasientombud​et i Hordaland​

 

Fant du det du lette etter?