Avdelinger

Avdelinger og besøksadresser

Finn avdeling

Akuttmottakhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmottakAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Avdeling for merkantile tjenesterhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdfAvdeling for merkantile tjenesterAAvdeling for merkantile tjenesterAvdeling for merkantile tjenesterAvdeling for merkantile tjenesterAvdeling for merkantile tjenester
Fagavdelingenhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/fagavdelingenFagavdelingenFFagavdelingenFagavdelingenFagavdelingenFagavdelingen
Forløpskoordinatorhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/forlopskoordinatorForløpskoordinatorFForløpskoordinatorForløpskoordinatorForløpskoordinatorForløpskoordinator
Generell medisinsk sengeposthttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/generell-medisinGenerell medisinsk sengepostGGenerell medisinsk sengepostGenerell medisinsk sengepostGenerell medisinsk sengepostGenerell medisinsk sengepost
Geriatri- og slagposthttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatri-og-slagpostGeriatri- og slagpostGGeriatri- og slagpostGeriatri- og slagpostGeriatri- og slagpostGeriatri- og slagpost
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Hjerte- og lungeposthttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-og-lungepostHjerte- og lungepostHHjerte- og lungepostHjerte- og lungepostHjerte- og lungepostHjerte- og lungepost
Kirurgisk klinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk poliklinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sengepost Ghttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sengepost-gKirurgisk sengepost GKKirurgisk sengepost GKirurgisk sengepost GKirurgisk sengepost GKirurgisk sengepost G
Kirurgisk sengepost Hhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sengepost-hKirurgisk sengepost HKKirurgisk sengepost HKirurgisk sengepost HKirurgisk sengepost HKirurgisk sengepost H
Kjøkken og kantinehttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kjokken-og-kantineKjøkken og kantineKKjøkken og kantineKjøkken og kantineKjøkken og kantineKjøkken og kantine
Kommunikasjonhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kommunikasjonKommunikasjonKKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjon
Laboratoriumhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/laboratoriumLaboratoriumLLaboratoriumLaboratoriumLaboratoriumLaboratorium
Lærings- og mestringssenterethttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinsk klinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikkMMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikk
Mottakspoliklinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/mottakspoliklinikkMottakspoliklinikkMMottakspoliklinikkMottakspoliklinikkMottakspoliklinikkMottakspoliklinikk
Observasjonsposthttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/observasjonspostObservasjonspostOObservasjonspostObservasjonspostObservasjonspostObservasjonspost
Operasjonsavdelinghttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/operasjonsavdelingOperasjonsavdelingOOperasjonsavdelingOperasjonsavdelingOperasjonsavdelingOperasjonsavdeling
Ortopedisk poliklinikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Overvåkningsavdelinghttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/overvakningsavdelingOvervåkningsavdelingOOvervåkningsavdelingOvervåkningsavdelingOvervåkningsavdelingOvervåkningsavdeling
Prestetjenestehttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/prestetjenestenPrestetjenestePPrestetjenestePrestetjenestePrestetjenestePrestetjeneste
Radiologisk avdelinghttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Rehabiliteringstjenesterhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/rehabiliteringstjenesterRehabiliteringstjenesterRRehabiliteringstjenesterRehabiliteringstjenesterRehabiliteringstjenesterRehabiliteringstjenester
Renhold og logistikkhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/renhold-og-logistikkRenhold og logistikkRRenhold og logistikkRenhold og logistikkRenhold og logistikkRenhold og logistikk
Senter for kneskaderhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/senter-for-kneskaderSenter for kneskaderSSenter for kneskaderSenter for kneskaderSenter for kneskaderSenter for kneskader
Sunniva senter for lindrende behandlinghttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/sunniva-senterSunniva senter for lindrende behandlingSSunniva senter for lindrende behandlingSunniva senter for lindrende behandlingSunniva senter for lindrende behandlingSunniva senter for lindrende behandling
Teknisk avdelinghttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/teknisk-avdelingTeknisk avdelingTTeknisk avdelingTeknisk avdelingTeknisk avdelingTeknisk avdeling
Våre frivilligehttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk-og-fellestjenester-kdf/frivillighetenVåre frivilligeVVåre frivilligeVåre frivilligeVåre frivilligeVåre frivillige

Besøksadresser

Haraldsplass Diakonale Sykehushttps://www.haraldsplass.no/steder/haraldsplass-diakonale-sykehusHaraldsplass Diakonale Sykehus
Lærings- og mestringssenteret (LMS)https://www.haraldsplass.no/steder/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteret (LMS)
Administrasjonsbygget 8Chttps://www.haraldsplass.no/steder/administrasjonsbygget-8cAdministrasjonsbygget 8C

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.