Ulriksdal 2

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

LMS er en møteplass for pasienter, pårørende og andre brukere. Ved LMS jobber vi med å dele informasjon og kunnskap til disse gruppene, slik at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin. Læringstilbudet ved LMS blir planlagt og gjennomført i et samarbeid mellom brukere og helsepersonell. Dette er en arena der gruppene deler kunnskap og erfaring med hverandre. LMS eies og drives i samarbeid med Helse Bergen.

Kontakt

Telefon

55974780
lms@helse-bergen.no

Slik finner du fram

Adresse

Ulriksdal 2
5009 Bergen