HELSENORGE
Ulriksdal 2

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

LMS er en møteplass for pasienter, pårørende og andre brukere.

Ved LMS jobber vi med å dele informasjon og kunnskap til disse gruppene, slik at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.

Læringstilbudet ved LMS blir planlagt og gjennomført i et samarbeid mellom brukere og helsepersonell. Dette er en arena der gruppene deler kunnskap og erfaring med hverandre. LMS eies og drives i samarbeid med Helse Bergen.

Fant du det du lette etter?