Region Nordhordland Helsehus, Knarvik

Haraldsplass Diakonale Sykehus tilbyr poliklinisk oppfølging av overlege til pasienter innen endokrinologi og ortopedi (skulder). Det polikliniske tilbudet gjelder primært for pasienter fra Nordhordland, Gulen og fra bydelene Arna og Åsane i Bergen kommune.

Kontakt

Slik finner du fram

Adresse

Kvassnesvegen 40.
5914 Isdalstø.
Poliklinikken til Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger i 2. etasje. Følg skiltingen til oppgang/heis A og gå videre til ventesone 2D.

Region Nordhordland Helsehus, Knarvik

Les mer om vårt tilbud ved Helsehuset innen endokrinologi og ortopedi (skulder). Haraldsplass Diakonale Sykehus tilbyr poliklinisk oppfølging av overlege til pasienter innen endokrinologi og ortopedi (skulder). Det polikliniske tilbudet gjelder primært for pasienter fra Nordhordland, Gulen og fra bydelene Arna og Åsane i Bergen kommune. Velkommen til skulderpoliklinikk på Helsehuset, Knarvik På skulderpoliklinikken jobber overlege Ove Austgulen fra ortopedisk avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, skulderseksjon. Ove Austgulen gjennomfører konsultasjoner på Helsehuset 3 av 4 onsdager i måneden, og følger opp: • Vurdering av nyhenviste skulderpasienter • Injeksjonsbehandling av skulderplager • Postoperative kontroller • Oppfølging o Etter injeksjon i skulder o Etter gjennomført trening/konservativ behandling • Primært pasienter bosatt I bydelen Arna og Åsane og fra kommunene i Nordhordland og Gulen. Pasienter fra andre regioner kan også henvises. Velkommen til endokrinologisk poliklinikk på Helsehuset, Knarvik På endokrinoligisk poliklinikk jobber Nevena Jovanovic, overlege ved medisinsk klinikk Haraldsplass Diakonale Sykehus og Sigfrid Reisegg, overlege ved medisinsk klinikk Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nevena Jovanovic og Sigfrid Reisegg har polikliniske konsultasjoner annen hver mandag på Helsehuset.
Region Nordhordland Helsehus
Helsehuset i Knarvik