Laboratorium

Laboratoriets poliklinikk tar imot pasienter til blodprøvetaking fra leger utenfor sykehuset fra kl. 07:30 til kl. 14:50. Pasienter fra private og offentlige legekontor, helsesentre, institusjoner, pleie- og omsorgsavdelinger og legespesialister er velkommen til prøvetaking hos oss.

Henvisningsrutiner

Det er vanligvis kort ventetid for å ta blodprøver.  Pasienter kan henvises til vår poliklinikk for prøvetaking. 

Pasienten ankomstregistrerer seg i automat før blodprøvetakningen.

Når kommer svaret på analysen?

Hovedtyngden av analyser utføres samme dag som prøven ankommer laboratoriet. Vi garanterer svar på analysene innen fire timer når rekvirenten trenger det. Dette gjelder både prøver levert av hentetjenesten og det som laboratoriet mottar på annen måte – direkte eller postsendt. Vi har døgnkontinuerlig drift.

Akkreditert avdeling

Laboratoriet ved HDS er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 og tilfredsstiller definerte krav til kvalitet og kompetanse. Standarden er tilpasset medisinske laboratorier og omfatter hele prøveprosessen fra rekvirering, prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og svarrapportering.

Kontakt avdelingsleder 

Kiri K. Gjermstad
kiri.kamilla.sef.gjermstad@haraldsplass.no 

Gå til våre laboratorietjenester

Kontakt

Postadresse

Laboratorium Postboks 6165 5892 Bergen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn hovedinngang ved sykehuset. Ta heis eller trappen opp til 3. etasje og gå over gangbroen. Følg skilting videre til ventesone B3a. Sjekk inn via telefon om du har time eller i automat om du ikke har time.

Laboratoriets poliklinikk er åpen for prøvetakning mandag til fredag i tidsrommet 07:30 - 14:50.  

Eksterne rekvirenter kan kontakte laboratoriet på telefon i tidsrommet 07:00 - 22:00.

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen