HELSENORGE

Geriatrisk poliklinikk

Eldre pasienter har ofte flere sykdommer, stort medikamentforbruk og funksjonssvikt på flere områder. Haraldsplass diakonale sykehus har bred kompetanse på dette feltet. Sentrale geriatriske sykdommer er hjerneslag, demens, Parkinsons sykdom og parkinsonisme, hjerte-karsykdommer, og sykdommer knyttet til støtte- og bevegelsesutfordringer. Poliklinikken har tilbud til pasienter i Vestland fylke.

Fant du det du lette etter?