Skreddersyr legemiddellister

Haraldsplass tester ut et nytt tilbud til pasienter med mistenkte legemiddelrelaterte problemer. Fastleger kan nå henvise pasienter til en tverrfaglig vurdering ved legemiddelpoliklinikken (geriatrisk poliklinikk). – På Haraldsplass ønsker vi å prioritere pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, sier fagdirektør Petter Thornam.

Publisert 20.02.2024
Sist oppdatert 29.02.2024
Noen få kvinner i labfrakker
Kinisk farmasøyt Trude Mellingsæter, merkantil Mona Lindelid og geriater Marit Stordal Bakken er del av det tverrfaglige teamet som styrer legemiddelpoliklinikken.

Med alders- og sykdomsforandringer følger gjerne lange legemiddellister, og behovet for «skreddersøm» øker. Hvordan sikre best mulig effekt og minst mulig risiko for bivirkninger, uheldige kombinasjoner og andre legemiddelrelaterte problemer?  

I legemiddelpoliklinikken jobber vi tverrfaglig. Sykepleier tar EKG og enkle tester av fysisk og kognitiv funksjon. Klinisk farmasøyt går gjennom legemiddelbruk med pasienten, og geriater vurderer sykehistorien før felles grundig gjennomgang av medisinlisten.

– Vi har jobbet i lang tid for å kunne få på plass en tverrfaglig legemiddelpoliklinikk, og er glade for at Haraldsplass diakonale sykehus prioriterer dette, sier geriater Marit Stordal Bakken.

En gruppe ballonger
– Vi ser at det er et økende antall pasienter som bruker mange medisiner samtidig. Disse vil ha god nytte av en systematisk gjennomgang, sier Petter Thornam, fagdirektør på Haraldsplass diakonale sykehus.

 

Unngår unødvendige bivirkninger

Råd om endringer i legemiddellisten, og prioritering av disse, tilpasses pasientens medisinske tilstand og ønsker. Teamet bruker god tid på å gjennomgå legemidler for å spare pasienter for unødvendige bivirkninger. Dette tror vi også kan gjøre det enklere for fastlegene.

– Det å jobbe tverrfaglig til det beste for pasientene, oppleves veldig meningsfullt og riktig, sier klinisk farmasøyt Trude Cecilie Mellingsæter.

Vi gjennomgår oppdatert legemiddelliste med pasienten, og sender poliklinisk notat til henviser. I de fleste tilfeller kan fastlegen følge opp videre. Samhandlingsmøter (telefon, video) kan være aktuelt.  

– Vi ser at det er et økende antall pasienter som bruker mange medisiner samtidig. Disse vil ha god nytte av en systematisk gjennomgang, sier Petter Thornam, fagdirektør på Haraldsplass diakonale sykehus.

– På Haraldsplass har vi lenge hatt lyst til å opprette et tilbud for denne typen pasienter, og jeg er glad for at vi nå har etablert et tilbud med dyktige fagfolk fra ulike profesjoner. Jeg er sikker på at de rådene pasientene får vil gjøre en forskjell for dem. 

 

Disse opplysningene er en forutsetning for at vi kan vurdere din pasient

  • Henvisningsgrunn: konkret legemiddelrelatert problemstilling, for eksempel fall – mistanke om legemiddelrelatert. Polyfarmasi alene er ikke tilstrekkelig.
  • Sykehistorie: Relevant tidligere og aktuelle sykdommer, inkludert eventuelle psykiske eller kognitive symptomer.
  • Legemiddelliste: Oppdatert og fullstendig legemiddelliste med indikasjoner, også reseptfrie legemidler hvor anbefalt fra lege (fast og behov).
  • Lab: kreatinin, Na, K, Hb med hematologi, B12, folat, tilfeldig glukose (HbA1c dersom aktuelt), TSH, fritt kalsium.
  • Tilleggsopplysninger dersom aktuelt:
  • Legemiddelanalyser: Dersom det er tatt legemiddelanalyser og CYP-status tidligere, sendes disse med. Dette inkluderer legemidler med smalt terapeutisk vindu (som litium, digoksin, INR); legg da ved siste målinger og andre relevante opplysninger.

 

Økende alders- og sykdomsforandringer kan medføre behov for justeringer av legemidlene dine. Din legemiddelliste bør «skreddersys» til deg og din aktuelle helsetilstand, slik at den gir best mulig effekt og minst mulig risiko for bivirkninger, uheldige kombinasjoner og andre legemiddelrelaterte problemer.