Geriatrisk poliklinikk

Eldre pasienter har ofte flere sykdommer, stort medikamentforbruk og funksjonssvikt på flere områder. Haraldsplass diakonale sykehus har bred kompetanse på dette feltet. Sentrale geriatriske sykdommer er hjerneslag, demens, Parkinsons sykdom og parkinsonisme, hjerte-karsykdommer, og sykdommer knyttet til støtte- og bevegelsesutfordringer. Poliklinikken har tilbud til pasienter i Vestland fylke.

Arbeidsmetode på poliklinikken

Arbeidsmetoden er tverrfaglig tilnærming. Det kompliserte sykdomsbildet hos syke eldre krever ofte en tverrfaglig tilnærming også i den diagnostiske fasen. Vi arbeider i team som består av lege og sykepleier. Ved behov kan fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og sosionom kontaktes. I tillegg har vi et nært samarbeid med de andre avdelinger på sykehuset.

Henvisning

Fastlege eller lege fra sykehusavdelinger der pasienten er eller har vært innlagt, kan henvise pasienter til geriatrisk poliklinikk. Brukerne av poliklinikken kan være hjemmeboende, bo på institusjon eller kan komme fra sykehus. Gjelder henvisningen kognitiv svikt må noen som kjenner pasienten, helst nær familie, følge til undersøkelsen

Konsulenttjenester

 • Gode råd per telefon fra geriater til fastlege.
 • Geriatrisk tilsyn for innlagte pasienter etter henvising.
 • Geriatriske hukommelsestester etter forespørsel på innlagte pasienter.
 • Kontakt via telefon med hjemmebaserte tjenester, pasienter og pårørende.
 • Veiledningstjeneste for personer med hukommelsessvikt og deres pårørende.
 • 2 dagers kurs for pårørende til pasienter med demens 2 ganger i året.

Hvem kan henvises

 • Personer med økende funksjonssvikt av uklar årsak, bla økende falltendens.
 • Personer som har sammensatt sykdomsbilde ofte med flere sykdommer i kombinasjon med hukommelsessvikt eller depresjon.
 • Behov for helhetsvurdering av medikamentbruk.
 • Utredning av kognitiv svikt/demenssykdom.
 • Demensutredning ved psykisk utviklingshemming

Kontakt

Telefon

Telefonen er åpen fra 08.30 til 15.00 mandag til fredag. Avvikende telefontider i ferie og høytider.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn hovedinngangen og ta heis opp til 2. etg. Gå over gangbro til gammelt bygg (A2). Der finner du ventesone for geriatrisk poliklinikk.

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Geriatrisk legemiddelpoliklinikk

Haraldsplass tester ut et nytt tilbud til pasienter med mistenkte legemiddelrelaterte problemer. Fastleger kan nå henvise pasienter til en tverrfaglig vurdering ved legemiddelpoliklinikken (geriatrisk poliklinikk). – På Haraldsplass ønsker vi å prioritere pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, sier fagdirektør Petter Thornam.

Skreddersyr legemiddellister
Noen få kvinner i labfrakker

Kurs og møter

 • Demens - pårørandekurs
  Kurset gir kunnskap om sjukdommen og behandling. Du får møte andre i same situasjon og dele erfaringar. Kunnskap om rettar og støtte til å meistre kvardagen.
  Helse BergenDemens - pårørandekurs
  5.
  september
  2024
  2 dager

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by