Medisin 2

Medisin 2 har ansvar for utredning og behandling av pasienter med ulike indremedisinske sykdommer.

Medisin 2 er en indremedisinsk avdeling med ulike fagområder hvor geriatri er en egen seksjon. Til sammen har avdelingen 38 sengeplasser, hvor 12 av disse disponeres av geriatrisk seksjon. 

Avdelingen har ansvar for utredning og behandling av ulike indremedisinske sykdommer som sykdommer i fordøyelsessystemet, hormonsykdommer, nyresykdommer, og infeksjonssykdommer. Avdelingen har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, prestetjenesten og frivillige. 

Geriatrisk seksjon har ansvar for utredning av pasienter som har sammensatte og komplekse problemstillinger. Her jobbes det med en tverrfaglig tilnærming hvor leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder samarbeider for best mulig behandling. 

​Besøkstider

Besøkstid ved sykehuset er mellom kl.17.00 - 20.00, alle ukedager. Pasienter kan også ta imot besøk i sykehusets fellesrom utenom visittidene, men pårørende må i forkant gjøre avtale med den aktuelle avdelingen. 

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil kan personalet rådspørres.

For enkelte avdelinger gjelder egne besøksregler. Dette gjelder for eksempel MIPO (Medisinsk intensin postoperativ).

Dersom pårørende har noe de skal levere til inneliggende pasienter, må dette leveres før kl. 21.00.

Telefontider

Sentralbord/resepsjon: 55 97 85 00  

Resepsjonen er åpen mellom 06.30-21.00 på hverdager, og mellom 07.00-21.00 på lørdag og søndag/helligdager. 

Åpningstider telefonhenvendelser til poliklinikk, sengeavdeling og radiologisk: 

08.30 - 15.00

Avvikende telefontider i ferie og høytider 

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:30 - 15:00
  • Tirsdag 08:30 - 15:00
  • Onsdag 08:30 - 15:00
  • Torsdag 08:30 - 15:00
  • Fredag 08:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Etter 15:00, ring resepsjonen 55 97 85 00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn via hovedinngang og ta trapp/heis til 2. etasje.

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by