HELSENORGE

Medisin 3

Hjerte- og lungeposten gir akutt medisinsk behandling og utredning til hjerte- og lungesyke pasienter. Vi tar også imot pasienter som skal inn til planlagt behandling.

Vi har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, prestetjeneste og frivillige.

Fant du det du lette etter?