Fagavdelingen

Fagavdelingen har et overordnet ansvar for å utvikle og vedlikeholde sykehusets kvalitetssystem. Avdelingen bistår klinikkene i deres arbeid med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Fagavdelingen sine arbeids- og ansvarsområder er blant annet:

  • Forskning
  • Smittevern
  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Kvalitetssikre medisinsk koding
  • Virksomhetsrapportering
  • Avvikshåndtering/Synergi
  • Les mer om fagavdelingens arbeid

Ledere i Fagavdelingen:

Fagdirektør Petter Thornam: petter.lave.thornam@haraldsplass.no
Kvalitetssjef Tove Zakariassen: tove.zakariassen@haraldsplass.no

Les mer om vårt kvalitetsarbeid

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Slik finner du fram

Oppmøtested

SMU 7. etasje

Adresse

Hovedinngangen finner du på forsiden av bygget.
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, passord til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by