Fagavdelingen

Fagavdelingen har et overordnet ansvar for å utvikle og vedlikeholde sykehusets kvalitetssystem. Avdelingen bistår klinikkene i deres arbeid med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Fagavdelingen sine arbeids- og ansvarsområder er blant annet:

  • Forskning
  • Smittevern
  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Kvalitetssikre medisinsk koding
  • Virksomhetsrapportering
  • Avvikshåndtering/Synergi
  • Les mer om fagavdelingens arbeid

Ledere i Fagavdelingen:

Fagdirektør Petter Thornam: petter.lave.thornam@haraldsplass.no
Kvalitetssjef Tove Zakariassen: tove.zakariassen@haraldsplass.no

Les mer om vårt kvalitetsarbeid

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Slik finner du fram

Oppmøtested

SMU 7. etasje

Adresse

Ulriksdal 8
5009 Bergen
Hovedinngangen finner du på forsiden av bygget.

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by