Gode råd til pasienter og pårørende

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

Det er viktig at du spør hvis noe er uklart. Fysioterapeut i samtale med pasient. foto

​Slik kan du forberede​​​ deg

Noter ned viktige spørsmål og informasjon du f​​år

Tenk gjennom og skriv gjerne ned det som er viktig for deg å få svar på får du kommer til sykehuset. Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis det er noe du ikke forstår.

Ta med en pårørende eller en venn hvis du har behov for​​ det

Pårørende kan hjelpe til med å stille spørsmål og gi informasjon slik at dere sammen med legen kan treffe beslutninger om behandling som er riktig for deg.

Hvis du skal til behandling er det viktig å informere om egen sykehisto​rie

Det vil si tidligere sykdommer, operasjoner, allergier og om du tar medisiner. Det er ikke alltid at behandlerene du møter har tilgang til all medisinsk informasjon om deg.

Kjenn til neste steg i b​ehandlingen og hvem som er ansvarlig

Be om navn og telefonnummer.

Be alltid om utsk​​​rift 

Be alltid om utskrift av henvisninger, prøvesvar, journalen og epikrisen, som er en rapport fra oppholdet på sykehuset samt oppdatert liste over medisinene dine.

Ha med deg en oppdatert liste over medisinene du b​​ruker

Leger og sykehus har ikke en felles oversikt over medisinene dine. En oppdatert liste gir trygghet både for deg og for de som behandler deg.

Hvis du ikke har forstå​​​tt alt. Spør oss

Last ned brosjyren Bare spør! Bare spør er en liten håndbok for pasienter og pårørende som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten.

Her får du tips som vil styrke din mulighet til å medvirke i egen behandling og redusere risiko for feil og misforståelser.

Sist oppdatert 05.05.2023