FAIT representert på internasjonal kongress i Mexico

Publisert 15.05.2019
Sist oppdatert 02.02.2021
En mann og kvinne som poserer for et bilde i et kjøpesenter

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) fra Haraldsplass er i disse dager representerer under International Society of Arthoscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS 2019) sin internasjonale kongress i Mexico.


Anne Gro Heyn Faleide har gjennom en poster presentert resultater fra en randomisert kontrollert studie gjennomført på Haraldsplass hvor man ser på funksjonstester hos knepasienter ni måneder etter operasjon hvor pasientene ble randomisert til to ulike operasjonsmetoder. Eivind Inderhaug holdt en presentasjon med tittelen: «How to Perform Extra Articular Tenodesis».