Doktorpromosjon (foto)

Ny kunnskap til beste for pasienten

Forskning

Sykehuset har et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass. Forskningen skal føre til ny kunnskap til det beste for pasienten. ​

 

Lurer du på hvilke kliniske studier som er pågående i Norge til enhver tid? Du finner oversikten i lenken under.

Haraldsplass diakonale sykehus har et aktivt forskningsmiljø som årlig publiserer mellom 60-70 artikler. Sykehuset har et strategisk mål om å øke denne aktiviteten og ønsker å stimulerer til forskningsaktivitet for våre ansatte.

Se oversikt over sykehusets publikasjoner i CRISTI

Fagdire​​ktør

Petter Thornam

T: 55 97 85 00| M: 91 59 58 46| petter.thornam@haraldsplass.no

Avdelingsleder forskning:

Ida Kristine Sangnes

M: 95 78 78 76| ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no  

Forskning

 • Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer

  Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer er et forskningsprosjekt som søker å øke kunnskapen vår om sykdomsforløp og prognose ved autoimmune leversykdommer. De autoimmune leversykdommene omfatter primær skleroserende cholangitt (PSC...

 • En gruppe mennesker iført hvite antrekk
  24. april 2023
  Kirurgisk behandling av lipødem

  Lipødem er en tilstand som kjennetegnes av store samlinger av fettvev som har en uvanlig fordeling på kroppen og hemmer funksjonsnivået. Beina er som oftest rammet, i noen tilfeller også armer. Pasienten har ofte slank overkropp, unormalt s...

 • Forskningsgruppe for geriatri og demens

  Forskningsgruppe i geriatri og demens er en tverrfaglig forskningsgruppe med aktive forskningsprosjekter innen en rekke eldremedisinske områder med spesielt fokus på demenssykdommer. Gruppen har tilholdssted på Haraldsplass Diakonale sykehus og har samarbeid med Universitetet i Bergen, Helse Bergen og VID vitenskapelige høyskole. Vi er også med som samarbeidspartner i forskningssenteret Neuro-SysMed på Haukeland universitetssjukehus og har ansvaret for demensforskningen der.

 • STAR_logo
  En tverrfaglig forskningsgruppe med primærfokus på tilstander i kneet.

Langtidsplager etter COVID-19

Gjennom Bergen Covid-19 Research Group har en gruppe forskere fra Haukeland Universitetssykehus, UiB, Bergen kommune og Haraldplass Diakonale Sykehus gjennomført langtidsoppfølgning av en gruppe pasienter som har gjennomgått COVID 19. Resultatene fra langtidsoppfølgningen er nå publisert i anerkjente Nature Medicine.
Forsker Bård Reiakvam Kittang

Nye publikasjoner fra FAIT

Doktorgradsstipendiatene Anne Gro Heyn Faleide og Line Lindanger, som begge er tilknyttet Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT), har fått sine siste artikler publisert i prestisjetunge American Journal of Sports Medicine.
Inderhaug, Faleide og Lindanger

Langvarig stillesitting og blodsukkernivå hos pasienter etter hjerneslag

At langvarig stillesitting ikke er så bra for oss er ikke noen nyhet, men nå har stipendiat og lege Katinka Nordheim Alme med forskerkollegaer fra Norge og Australia nylig publisert en studie om når «langvarig» blir for lenge og hvordan det påvirker blodsukkerverdier hos pasienter med diabetes mellitus.
Stipendiat Katinka Nordheim Alme

Hva skjer med demensforskningen under koronarestriksjonene?

Marie Hidle Gedde er stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og virksom ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB. Hun deltar i prosjektet LIVE@Home.path som er en tverrfaglig randomisert-kontrollert studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens. Marie forsker på hvordan adferds- og psykologiske symptomer ved demens påvirkes av ulike multikomponente intervensjoner.
Stipendiat Marie Gedde
Sist oppdatert 07.09.2023