STRAT-KOG

STRAT-KOG er et forskningsprosjekt som inkluderer og følger opp pasienter med mild demens.

I løpet av høsten 2021 startet Haraldsplass diakonale sykehuse å inkludere pasienter i en studie som heter STRAT-KOG. Denne er initiert av Neuro-SysMed og forskere tilknyttet Haraldsplass diakonale sykehus. Studien fokuserer på pasienter med mild demens og biomarkører hos disse. En biomarkør er noe som kan påvises i kroppen som kan fortelle noe om en person sin helsetilstand eller en underliggende tilstand. Det kan for eksempel være en blodprøve, funn ved bildediagnostikk eller i funn i ryggmargsvæske. 

Pasientene som skal inkluderes må være mellom 50-90 år gamle, ha mild demens og være villige til å bli undersøkt etter studiens protokoll med blant annet ryggmargsvæskeprøver og genetiske prøver. De skal følges opp hvert 2. år.

Pasientene vil bli spurt om å donere bort hjernen til forskning etter at de har gått bort. Bare ved å undersøke hjernen, kan vi bli sikre på at vi har funnet rett diagnose og vi kan sammenligne symptomene pasienten hadde med funnene i hjernen. Målet er at vi får mer kunnskap om de ulike demenssykdommene og deres forløp og forhåpentligvis komme nærmere en behandling av disse sykdommene. 

Forskningsgruppe for geriatri og demens

Sist oppdatert 11.01.2024