Forskningsgruppe for geriatri og demens

Forskningsgruppe i geriatri og demens er en tverrfaglig forskningsgruppe med aktive forskningsprosjekter innen en rekke eldremedisinske områder med spesielt fokus på demenssykdommer. Gruppen har tilholdssted på Haraldsplass Diakonale sykehus og har samarbeid med Universitetet i Bergen, Helse Bergen og VID vitenskapelige høyskole. Vi er også med som samarbeidspartner i forskningssenteret Neuro-SysMed på Haukeland universitetssjukehus og har ansvaret for demensforskningen der.

Sist oppdatert 24.04.2023