Ny satsning på pasienter med patellar instabilitet

Gjennom Nettverk for Kneskader fikk forskningsgruppa for Artroskopi og Idrettstraumatologi våren 2020 tildelt midler fra Helse Vest sine strategiske forskningsmidler for en satsning på pasienter med patellar instabilitet.

Forskningsgruppen har to pågående prosjekter; «Utvikling av et testbatteri for pasienter med patellar instabilitet» og «Medium- til langtidsoppfølging av pasienter operert med Insall metoden». Desse inngår i Trine Hysing-Dahl sitt doktorgradsarbeid. 

I det første prosjektet ønsker vi å evaluere resultatet av dagens kirurgiske «a la carte» tilnærming hos pasienter med patellar instabilitet gjennom å definere gode utfallsmål for sikker gjenopptagelse av aktivitet etter kirurgisk behandling. Gjennom prosjektet vil vi utvikle et testbatteri for bruk i den postoperative oppfølgingen av pasientgruppen. I tillegg vil aktivitetsnivå, grad av retur til idrett og aktivitet etter stabiliserende kirurgi kartlegges.  Testbatteriet brukes også i det andre prosjektet hvor formålet er å undersøke resultatene etter en annen kirurgisk tilnærming for residiverende patella instabilitetBegge prosjektene vil kunne bidra til å bygge evidens-basert behandlingsalgoritmer for pasientgruppen i fremtiden.

Sist oppdatert 09.01.2023