Masteroppgaver på Haraldsplass

Haraldsplass diakonale sykehus ønsker et godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene og deres masterstudenter. Både for studentene og sykehuset er det viktig at masteroppgaver tar for seg relevante og gode problemstillinger, og at samarbeidet blir organisert på en tydelig, effektiv og forutsigbar måte i henhold til retningslinjer både hos utdanningsinstitusjonene og på sykehuset.

Et tre med blader

Vi ønsker gjerne masteroppgaver som er en del av større forskingsgrupper/prosjekter ved HDS og/eller universitets- og høyskolesektoren.

• For kliniske masteroppgaver bør problemstillingene imøtekomme behovene fra våre kinikker

• For masteroppgaver på laboratoriet bør problemstillingene imøtekomme behova fra laboratoriet.

Datainnsamling gjennom metodene intervju, observasjon og/eller spørreskjema rettet mot pasienter og pårørende, er ressurskrevende og setter høye krav til personvern. HDS ønsker derfor i hovedsak at veileder og studenter vurderer masteroppgaver som bruker data fra ulike register, gjenbruk av data uten personopplysninger (anonyme data), litteraturstudier eller metodikk som ikke innebærer innsamling og bruk av sensitive data fra pasienter og pårørende.
HDS ønsker masteroppgaver som har kvalitet og relevans som gjør publisering mulig. ​​

​​Veileder og student må få godkjenning fra en enhetsleder ved HDS før man går i gang med datainnsamling knyttet til masteroppgaven.
Vi anbefaler studenter og veileder å lese Forskningshåndboken før utforming av prosjektbeskrivelse er ferdig. Forskingsrutiner inneholder viktig og nyttig informasjon om lovverk, maler for samtykke og regulering av samarbeidsprosjekt, og dessuten skjema for taushetserklæring, og melderutiner for prosjekt som skal meldes til personvernombudet ved HDS eller til Regional etisk komité (REK).

Vi minner om at det er ansvaret til veileder ved universitetene og høyskolene å sørge for at datainnsamling ved HDS følger gjeldende lover og regler.​

Har du spørsmål ifm tema på masteroppgave​​, vennligst send en mail til: ​masteroppgave@haraldsplass.no. 

Sist oppdatert 04.05.2023