HELSENORGE

Laboratorietjenester

Laboratoriet på Haraldsplass har døgnkontinuerlig drift og utfører ca 2 millioner analyser i året.

Hovedtyngden av analysene blir analyseret samme dag som prøven ankommer laboratoriet, og vi garanterer svar på analysene innen fire timer når rekvirenten trenger det.

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 og tilfredsstiller definerte krav til kvalitet og kompetanse. Standarden er tilpasset medisinske laboratorier og omfatter hele prøveprosessen fra rekvirering, prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og svarrapportering.​

Analyse​​overs​ikt

Se analyseoversikt.​

Prøvetaknin​​g, generell vei​ledning

Se generell veiledning for prøvetakning.​

Rekvire​​​r​​ing

Laboratoriet ønsker å yte best mulig service i forholdet mellom laboratoriet og brukerne, og ønsker alle forbedringsforslag velkommen. Ta kontakt hvis du vil gi ris eller ros. 

Brukere som trenger faglig veiledning kan henvende seg til laboratoriet. Vi svarer dere på telefon fra klokken 07:30 til 22:00.

Laboratoriet tilbyr hospitering for ansatte ved legekontor som bruker våre tjenester.​

Les om elektronisk og papirrekvisisjon.​

Svarrapporte​​​rin​​g

Laboratoriet sender elektroniske svarrapporter til de fleste rekvirenter. Enkelte rekvirenter får skriftlige svarrapporter. Svarrapportene sendes med ordinær post eller med hentetjenesten / budtjenesten.

Rekvirenten vil bli forsøkt varslet ved alvorlig patologiske analysesvar. Rekvirenten vil også bli kontaktet ved korrigering av verifisert svar.

Dersom analysetiden skulle bli betydelig lengre enn forventet, for eksempel ved driftsstans, vil rekvirenten bli varslet.​

Se analyseverdier som varsles over telefon.​

Trans​​​port av p​røver

Haraldsplass har egen hente- og budtjeneste. Dersom man ønsker å benytte denne tjenesten må det inngås avtale med laboratoriet.

Bud fra sykehuset henter prøver og dagens post til avtalt tid. I tillegg bringer hentetjenesten eventuelle skriftlige svarrapporter og prøvetakingsutstyr/rekvisisjoner som er bestilt.

Alle blodprøver kan sendes til oss, vi ordner videresending til andre laboratorier i Norge. Dersom legekontoret ikke er tilknyttet hentetjenesten, kan prøvene sendes til oss via posten. Forsendelse av biologisk materiale må skje på hurtigst mulig måte og i samsvar med Postverkets og Helsedirektoratets krav. Forsendelseshylser og frankerte konvolutter fås gratis fra laboratoriet.

Oppbevaring av prøver før forsendelse må gjøres forskriftsmessig. Dersom analysen har spesielle forholdsregler for oppbevaring og forsendelse er dette beskrevet i analyseoversikten eller kan fåes ved å ringe oss.​

Akkrediterin​​​​​g

Laboratoriet ble første gang akkreditert 25. februar 2010 av Norsk Akkreditering. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier Krav til kvalitet og kompetanse.​

I laboratoriets analyseoversikt er akkrediterte analyser markert med (A).

Omfanget av akkrediteringen vises i følgende Akkrediteringsdokument

Se informasjon om akkreditert måleområde og analystisk variasjonskoeffisient (CV).​

Tolkning av​​​​ s​​var

Utfyllende informasjon om indikasjon for de ulike analysene og tolkning av svar finnes i brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. 

Se brukerhåndboken.no.

Referanseområdet for de ulike analysene finnes i analyseoversikten.

NB! Referanseområde kan variere avhengig av analysemetode.​

Ba​​​r​​​n

Laboratoriet har ikke satt referansegrenser for barn på alle analyser. 

Se veiledende referansegrenser for barn på helsebiblioteket.no.

Sam​​arbei​​dene laboratorier

Laboratoriet HDS kjøper medisinsk-faglige tjenester fra samarbeidende laboratorier ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Brukere av laboratoriet kan kontakte medisinsk faglig personell ved HUS for rådgivning og hjelp til tolkning ved behov.​​

LAB​-IN​​​​FO 

​​Se all lab-info.​​

Len​​​​​ker

Farmakologiportalen: en nettbasert nasjonal oversikt over alle legemiddel- og rusmiddelanalyser i Norge.

Noklus

Program for ekstern kvalitetsvudering av legekontor og sykehjem. 

Analyseoversikten.no

Analyseoversikt Helse Bergen

Fant du det du lette etter?