Nå kan mange med lipødem få behandlingen på Vestlandet

Tilbudet starter som en klinisk studie og skal evalueres etter fem år.

Publisert 04.10.2021
Sist oppdatert 11.10.2021
Elin Madsen undersøkes av et tverrfaglig team ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Elin Madsen undersøkes av et tverrfaglig team ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

- Disse pasientene har manglet et tilbud i offentlig regi. Det er vi glade for å kunne tilby nå, sier assisterende fagdirektør Panchakulasingam Kandiah i Helse Vest.

Tilbudet er etablert som utprøvende behandling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Sykehuset har tidligere utredet pasienter med lipødem, og starter nå også behandling.

- Vi ser fram til å tilby et helhetlig tilbud til disse pasientene. Kvinner med lipødem trenger et sammensatt tilbud med oppfølging av ulike grupper av helsepersonell. Mange vil ha nytte av konservativ behandling som fysioterapi og pulsator, og en del pasienter vil i tillegg ha nytte av kirurgi, sier fagdirektør Petter Thornam ved Haraldsplass diakonale sjukehus

Den kliniske studien vil omfatte ulike tilnærminger som fysioterapi, kostholdsveiledning og kirurgi. En så omfattende studie er ikke gjort tidligere, verken i Norge eller internasjonalt, og det er derfor lite dokumentasjon på hva som er den rette behandlingen. Det planlegges også at studien utvides til alle de fire helseregionene under ledelse av Haraldsplass Diakonale Sykehus.  

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest, og de andre regionale helseforetakene undersøke om det var mulig å starte opp behandlingstilbud for pasienter med lipødem. Bakgrunnen var en rapport som konkluderte med at behandlingstilbud bør bli gitt som utprøvende behandling, og at tilbudet bør evalueres. Rapporten anslår at sykdommen rammer 1 av 3 500.

Kirurgisk behandling av lipødem