Ny forskningspoliklinikk er åpnet

Forskningspoliklinikken ved Haraldsplass Diakonale sykehus ble nylig offisielt åpnet. – Dette er et tydelig symptom på at vi er kommet til et nytt nivå i forskningen på våre pasienter, sier fagdirektør Petter Thornam.

Publisert 13.01.2023
Sist oppdatert 20.01.2023
forskningsdirektør åpning poliklinikk.jpg

Aslaug Drotningsvik, Kjerstin Fyllingen, Petter Thornam, Renate Gruner, Hildur Skulardottir, Ragnhild Eide Skogseth, Mette Vesterhus Namdal, Eivind Inderhaug og Lasse Melvær Giil var på plass under åpning av den nye poliklinikken. (Foto: Frida Urheim)

Den nye forskningspoliklinikken blir et sted for å ta imot pasienter til kliniske studier. For øyeblikket er det hovedsakelig forskningsgruppene på demens og lipødem som skal bruke poliklinikken.


– Vi har de siste ti årene jobbet med å stimulere den pasientnære forskningen på sykehuset. Vi har nå et godt grunnlag for videre vekst med mange dyktige forskere på sentrale fagfelt, sier Petter Thornam. ​

Siden 2008 har antall artikler produsert årlig fra Haraldsplass  seks-doblet seg og det er stadig flere Haraldsplass-forskere som disputerer til doktorgrad. For øyeblikket er det sykehusets satsinger på demens og knebehandling som er størst i omfang og har holdt på lengst. 

forsknignsdirektør poliklinikk2.jpg

Fagdirektør Petter Thornam erklærer forksningspoliklinikken for offisielt åpnet. Demensforsker Ragnhild Skogseth (t.v.) og lipødemforsker Hildur Skuladottir (t.h.) holder snoren. (Foto: Ida Sangnes)

Fra tre til 50 deltakere på ett år

Den nye forskningspoliklinikken er allerede i bruk. I desember tok forskergruppen på demens imot sine første pasienter i det nye arealet.

– Det er fantastisk at vi har et dedikert sted å gjøre disse undersøkelsene. Det gjør planleggingen mye lettere, slik at vi får brukt mer tid på forskningen, sier Ragnhild Eide Skogseth.

Hun er leder for en studie på demens som hadde oppstart våren 2022. Prosjektet startet med tre deltakere, men ved årsskiftet var tallet på deltakere like under 50.

– Demens er en sykdom som på verdensbasis rammer mange, både pasienter og pårørende. ​Det er viktig at vi gjør fremskritt på feltet. Jeg mener demens er det viktigste å forske på akkurat nå, sier hun. ​​


Forskningsdirektør åpning lever.jpg

Mette Vesterhus Namdal, forsker på leversykdommer, var en av forskerne ved Haraldsplass som presenterte sitt felt. (Foto: Frida Urheim)

God arena for opplæring og formidling av kunnskap

Under den offisielle åpningen 9. januar var forskningsdirektør Renate Gruner fra Helse Vest på besøk. Her fikk hun bli bedre kjent med ulike forskningsgrupper ved sykehuset, blant annet innen lipødem, demens, lever, delir og kne.

– Veldig spennende og gode presentasjoner fra forskningsgruppene, som viser stor faglig bredde og også sterke samarbeid.

 For henne er det særlig viktig med et godt samarbeid i og utenfor helseregionen.

– Vi er i gang med en ny forskningsstrategi for Helse Vest der samarbeid om forskning mellom sykehus og med universitet og høyskoler i regionen er sentralt. Vi er helt avhengige av forskning for å utvikle og evaluere behandlingstilbudet til våre pasienter, sier hun.

– Gjennom samarbeid forbedrer vi oss kontinuerlig, skaper attraktive arbeidsplasser og gode arenaer for opplæring og formidling av kunnskap.​

Forskning og utvikling ved Haraldsplass

Les mer om forskning og utvikling ved Haraldsplass
Lipødem-studie start

​​

​​